bezárás

Szobrász művésztelepi gyakorlat

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
60 óraMf 2 60 óraMf 2 60 óraMf 2 60 óraMf 2
A tantárgy címe: Szobrász művésztelepi gyakorlat
A tantárgy rövidített címe: Művésztelepi gyakorlat
Tantárgykódja: SZMÜV
Felelős tanszéke: Szobrász Tanszék
Oktatója: Karmó Zoltán, Farkas Ádám, Gálhidy Péter, Kő Pál, Menasági Péter, Sallai Géza, Sass Valéria, Szabó Ádám
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
3., 5., 7., 9. szemeszter
Képzési idő hetente: 60 óra/ félév
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 240 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/ félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i):  
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenőrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja:  
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek:  
Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A művésztelep célja, hogy a kurzust meghirdető oktató programja alapján új szempontok megismerésével mélyítse el szakmai ismereteit.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Az oktató tematikájának megfelelően konceptuális vagy anyagcentrikus.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: