bezárás

Interfész és interaktivitás I.-II.

Kód:

IMIFIA

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4 GY 44 GY 4

 

A tantárgy címe: Interfész és interaktivitás I.-II.
A tantárgy rövidített címe: Interfész és interaktivitás I.-II.
Tantárgykódja: IMIFIA
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Fernezelyi Márton, Langh Róbert, Szegedy-Maszák Zoltán
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5-10
Képzési idő hetente: 2 óra, illetve legalább ugyanennyi felkészülés a foglalkozásokra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 4/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: programozástechnika 2 (IMPRO02), multimédia fejlesztés 2 (IMMME02)
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák interaktív rendszerek tervezésének és megvalósításának elméleti és gyakorlati alapjait. A kurzus során a hallgatók gyakorlati feladatokat oldanak meg, illetve saját ötleteik, projektjavaslataik megvalósításán dolgoznak. A kurzus célja, hogy az egyedi technikai megoldásokat igénylő hallgatói munkák (installációk, komplex internetes, multimédia alkalmazások) megvalósításához kereteket biztosítson. A félévente változó tematika az éppen aktuális technikai újdonságok gyakorlati alkalmazását teszi elsajátíthatóvá, beépíthetővé a hallgatók műveibe. Követelmény összetett, technikai értelemben is innovatív projektek kezdeményezése és megvalósítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladatmegoldások, illetve saját projektek kivitelezése során szerzett tapasztalatok kiértékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatmegoldások illetve saját projektek kivitelezése során bizonyított ismeretek kiértékelése alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény a foglalkozásokon bemutatott felhasználói programok, fejlesztőrendszerek, technológiák, gyakorlati tapasztalatok készségszintű gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek A foglalkozásokon gyakorlati példák alkalmazásán, feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon/foglalkozásokon bemutatott gyakorlati példák, feladatok megoldása mellett a hallgatók egyéni alkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek begyakorlásához. Javasolt a kurzus teljesítéséhez szükséges feladatok, illetve önálló mű kivitelezése mellett további gyakorlás, az órákon érintett technikákat alkalmazó további gyakorló feladatok megoldása, tanulmányok készítése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Legalább egy, félévente változó.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kreatív, innovatív szoftver- és hardverhasználaton alapuló feladatmegoldások.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A projekteket a tervezéstől a gyakorlati megvalósításig eljuttató folyamat a művészi munkában nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosítják a hallgatók számára.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus célja, hogy kereteket biztosítson az egyedi technikai megoldásokat igénylő hallgatói munkák (installációk, komplex internetes, multimédia alkalmazások) megvalósításához. A félévente változó tematika az éppen aktuális technikai újdonságok gyakorlati alkalmazását teszi elsajátíthatóvá, beépíthetővé a hallgatók műveibe.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): On-line, illetve off-line elektronikus dokumentációk, melyek a gyorsan változó szoftver- és hardverkörnyezethez idomulnak, azaz (legalább) félévente változók. A legfrissebb forrásokat a szemeszter elején az oktatók ismertetik, hozzáférhetővé teszik a hallgatók számára.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök:

Az egyetem számítógép-stúdióinak, videó-stúdióinak eszközparkja.
Az előadásokon gyakran használt internetes oktatási segédanyagok segítik a hallgatók otthoni felkészülését.