bezárás

Bevezetés a három dimenziós animációba I.-II.

Kód:

IMB3D

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 44Gy 4

 

A tantárgy címe: Bevezetés a három dimenziós animációba
A tantárgy rövidített címe: 3D animáció
Tantárgykódja: IMB3D
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Előd Ágnes
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5-6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra, illetve legalább ugyanennyi felkészülés a foglalkozásokra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54
A tantárgy kredit értéke: 4/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Multimédia fejlesztés 2
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a három dimenziós modellezés, illetve animáció alapjait. A kurzus során a hallgatók gyakorlati feladatokat oldanak meg, de lehetőségük nyílik saját ötleteik, projektjavaslataik kidolgozására is.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladatmegoldások, illetve saját projektek színvonalának kiértékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatmegoldások illetve saját projektek színvonalának kiértékelése alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény a foglalkozásokon bemutatott felhasználói programok, fejlesztőrendszerek, technológiák, gyakorlati tapasztalatok készségszintű gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek A foglalkozásokon gyakorlati példák alkalmazásán, feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon/foglalkozásokon bemutatott gyakorlati példák, feladatok megoldása mellett a hallgatók egyéni alkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek begyakorlásához. Javasolt a kurzus teljesítéséhez szükséges feladatok, illetve önálló mű kivitelezése mellett további gyakorlás, az órákon érintett technikákat alkalmazó további gyakorló feladatok elkészítése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: legalább egy, félévente változó
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: modellezési, illetve animációs gyakorlati feladatok
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A projekteket a tervezéstől a gyakorlati megvalósításig eljuttató folyamat a művészi munkában nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatokat biztosítják a hallgatók számára.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A három dimenziós modellezés, animáció alapjai, kreatív szoftverhasználat.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): On-line, illetve off-line elektronikus dokumentációk, melyek a gyorsan változó szoftver- és hardverkörnyezethez idomulnak, azaz (legalább) félévente változók. A legfrissebb forrásokat a szemeszter elején az oktatók ismertetik, hozzáférhetővé teszik a hallgatók számára.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az egyetem számítógépstúdióinak eszközparkja.
Az előadásokon gyakran használt internetes oktatási segédanyagok segítik a hallgatók otthoni felkészülését