bezárás

Építészet-műelemzés

Kód:

ELÉPI

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 2

 

A tantárgy címe: Építészet-műelemzés
A tantárgy rövidített címe: Építészet
Tantárgykódja: ELÉPI
Felelős tanszéke: Művészetelméleti
Oktatója: Sólymos Sándor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható általános műveltségi ismeretek.
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?: 7., 8. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Építészettörténet (ELÉPI)
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Előadások látogatása, létszámellenőrzéskor aláírás.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Félév végi gyakorlati jegy
Az osztályzat kialakításának módja: Gyűjtő munka, oktató általi értékelése
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: PowerPoint vetített képes előadás, beillesztett filmrészletek, szóbeli szöveges ismertetők, kommentárok.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadások látogatása, a szemeszterenként elérhető jegyzet és a megadott irodalom feldolgozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Az V.-VI. szemeszterben egyéni fotógyűjtési feladatokat adunk ki.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Erasmus ösztöndíjjal való külföldi tartózkodás alatt készített digitális képeket a félév teljesítésekor beszámítunk.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Általános műveltség, tárgyi ismeretek megszerzése és módszertani ismeretek kreatív elsajátítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. szemeszter témakörei
A posztmodern építészet
1. Historizáló, eklekticista, posztmodern
2. Applikáló, dekoratív, díszítő posztmodern
3. Tájékozatlan, manierista posztmodern. Kritikai regionalista építészet
4. Organikus, vernakuláris (mozg/szem)
5. Avantgárd, szimbolikus (mozgalomi/személyes)
6. Redukáló, purifikáló, minimál (helyi, kritikai attitűd)
7. Személyes és/vagy konceptuális kritikai attitűd
8. Kritikai regionális kritikai dekonstrukció
9. Eco-Tech, ökológiai kriticizmus építészete Jelen tendenciák
10. High-Tech, Techno, Hyper-Tech ép.
11. Plasztikus, monumentális expressz.
12. Dekonstrukció (konceptuális Expressz.)
13. Új-modern, reflexív modern, retro-attitűd
14. Global-kommersz, promó/„PR” építészet
15. Liquid, Moovie, CAA (Computer Aided Architecture)
16. „Trendy/Retro” SDA (Shocking Design Architecture)

II. szemeszter
Az utóbbi 50-60 év építészetét elemzi, a kortárs trendek közti oksági (személyes) és az alkotói szándék szerinti (kifejezésmódbeli) kapcsolatokat vizsgálja az alábbi hat témakörben.
1. Az ARCHIGRAM csoport és a FUTURE SYSTEMS építészeti utópiái. A késő-modern avantgárd, a technikai utópiák, és az optimista jövőkép.
2. A POSZTMODERN áttekintése Jencks, Venturi, Graves, Meier, Stirling, Rossi. Az amerikai és az európai sztárkultusz, a kettős kód és a manierizálódás.
3. A „HIGH-TECH” építészet átfordulása „ECO-TECH” építészetbe. Az önfeledt csúcstechnika és a környezettudatos technológiák építészete.
4. A DEKONSTRUKCIÓ filozófiája Tschumi, Eisenman, Coop Himmelb(l)au. A dekonstrukció sztárkultusza és hirtelen vége Libeskind, Gehry, Hadid.
5. A KONCEPTUALISTA és a MINIMALISTA építészet (purizmus/reduktívizmus). Elfordulás a posztmoderntől, regionalizmus, kritikai regionalizmus.
6. Új építészeti trendek a dekonstrukció után. Miért lett a kaosz-metaforából bio-metafora? ORGANO-, BIO-, RIZO-, és NANO-MORFIA.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Ajánlott irodalom:
Sólymos Sándor: 52 építészeti előadás IV.
Kósa Zoltán: A XX. század építészete; Modern amerikai építészet
Jürgen Joedicke: Modern építészettörténet
Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története
Vámossy Ferenc: Az építészet története, a Modern Mozgalom és a késő-modern
Bruce Alsopp: Merre tart az építészet?
A modern építészeti lexikon, vonatkozó címszavai.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: PC, projektor, vetítővászon, vagy megfelelő falfelület