bezárás

Múzeológia

Kód:

REMUZ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 42Ai
A tantárgy címe: Múzeológia
A tantárgy rövidített címe: Múzeológia
Tantárgykódja: REMUZ
Felelős tanszéke: Restaurátorképző Intézet
Oktatója: Dr.Tarján Gábor
Melyik tantárgycsoportba sorolt:  
Képzési idő szemeszterekben: 2 (a szemeszterek egymásra épülnek.)
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 7-8
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 3/5 mintatanterv szerint
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i):  
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenőrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja:  
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek:  
Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:  
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): AMúzeológia, gyűjtéstörténet, az országos múzeumok ismerete.A kurzus célja alapvető áttekintést adni a tárgygyűjtemények, muzeális emlékek és a múzeumok szervezetéről, felépítéséről és működési szabályzatáról, amely a nemzeti kulturális örökségvédelem egységes rendszerébe illeszkedik. Az elméleti képzés mellett a múzeumok életére és működésére vonatkozó ismereteket múzeumokban folytatott gyakorlatokon sajátítják el a hallgatók.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: