bezárás

Kurátori alapismeretek

Kód:

KEKURA

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3+2 Gy+K 103+2 Gy+K 10

 

A tantárgy címe: Kurátori alapismeretek
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: KEKURA
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: Lázár Eszter, Szoboszlai János
Melyik tantárgycsoportba sorolt:  
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-2
Képzési idő hetente: 3 óra gyakorlat, 2 óra elmélet
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 135
A tantárgy kredit értéke: 10/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati vizsga
Tanulmányi követelmények: részvétel a foglalkozásokon, folyamatos egyéni kutatómunka, gyakorlati feladatok megoldása
Az ismeretek ellenőrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja: feladatmegoldások értékelése, gyakorlati vizsga
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: előadás/szeminárium, külső helyszínek látogatása, vendégoktatók bevonása a munkába
Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: legalább 2 összetett feladat szemeszterenként
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: önálló kutató-, gyűjtőmunka, adatok rendszerezése, projektek, kutatómunka prezentációja.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: bevezetés a kurátori gyakorlat módszertanába
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

A kurzus bevezetést kínál a kurátori szakma elméleti és gyakorlati módszertanába, a képzőművészet intézményeinek és azok működési elvének alapvető mechanizmusaiba. Alapozó ismereteket kínál a hallgatóknak a különböző kiállítási és kulturális intézményi típusokból, a kulturális menedzsment, azaz az intézményirányítás, közönségkapcsolat és a művészeti marketing területéről. Az alapozó szakasz kitér olyan kérdések felvázolására, mint a non-profit szektor és a kereskedelmi szféra különbsége, a múzeumok és galériák szerepe, a kiállítás-rendezés problémái, a kurátori koncepciók típusai, a műtárgy- és műemlékvédelem kérdései és gyakorlata. Az alapozó szakasz ismeretköreire épül a törzsszakasz elméleti és gyakorlati kurzusa.
Az első és második félév gyakorlati óráin hazai intézményvezetőkkel találkoznak a hallgatók, valamint olyan kiállításokra látogatnak el, ahol a kiállítások szervezőivel, kurátoraival személyesen beszélhetik meg az adott kiállítás szervezési, rendezési sajátosságait.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök:
- Kurátori képzés sajátosságai
- Intézmény – és kiállítástípusok (múzeum, „kunsthalle”, egyetemi kiállítóhelyek, non profit és kereskedelmi galériák, művészek által vezetett kiállítóhelyek, művészeti produkciós irodák
- Biennálé – és Documenta történet
- Kurátori koncepciók (Harald Szeeman, Seth Sieglaub, Kaspar König, Hans Ulrich Obrist…stb)

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

György Péter: Az eltörölt hely – A múzeum, Magvető Kiadó, Budapest
Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum, Typotex, 2005
Thinking About Exhibition, ed. Reesa Greenberg, Sandy Nairne, and Bruce W. Ferguson, New York: Routledge, 1996.
O'Neill Paul (ed.) (2007): "Curating Subjects", de Appel & Open Editions, Amsterdam & London.
Rainer Ganahl: When attitudes become - curating http://www.ganahl.info/attitudes.html

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A KET tanszék eszközparkja