bezárás

Kiállítási rendezési gyakorlat

Kód:

KEKIÁLR

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 24Gy 22Gy 22Gy 24Gy 24Gy 2Zv
A tantárgy címe: Kiállítási rendezési gyakorlat
A tantárgy rövidített címe: Kiállítási rendezési gyakorlat
Tantárgykódja: KEKIÁLR
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: Lázár Eszter, Szoboszlai János, Mélyi József
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező általános és szakmai ismeretek / szakmai törzsmodul
Képzési idő szemeszterekben: 6
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
1-6
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 324
A tantárgy kredit értéke:

I,II,V,VI: 3

II,IV:2

Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati vizsga
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenőrzésének módja: félévközi feladatok értékelése, gyakorlati vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: félévközi feladatok értékelése, gyakorlati vizsga
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: A hallgatók esettanulmányok elemzésén, illetve gyakorlati feladatok megoldásán keresztül ismerhetik megy egy kiállítás megrendezésének gyakorlati sajátosságait, a szervezésnél felmerülő feladatokat, problémákat. 
Javasolt tanulási módszerek: Részvétel a programokban, önálló feladatmegoldások, egyéni kutatómunka.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: szemeszterenként 2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: gyakorlati feladat
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tantárgycsoport a művészeti kurátor feladataihoz elengedhetetlen ismeretekre fektet hangsúlyt: kiállítási koncepciók megalkotását, a művek korszerű installálását, a sajtóanyag megírását és a kiállítás dokumentálását a gyakorlatban oktatja. A hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az egyes tevékenységeket valós kiállítások megrendezése során sajátítsák el.A két félév során a hallgatók egy kiállítás megrendezésének gyakorlati sajátosságait, a szervezésnél felmerülő feladatokat, problémákat ismerhetik meg (koncepció, művészlista, költségvetés, timing, berendezés, technikai eszközök, kiállítás design és építés, archiválás…stb). A gyakorlati oktatás során a hallgatók bekapcsolódnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításainak rendezésébe. A rendezés során felmerülő szervezési és logisztikai feladatokat a hallgatók között osztjuk meg.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként)

 

A hetente 2 x 1,5 órás szeminárium lehetőséged ad arra, hogy múzeum és galérialátogatásokat szervezzünk, kutatóközpontokba látogassunk el, ahol a hallgatók megismerhetik az intézmények működését, kiállítások rendezőivel, kurátorokkal találkozhatnak, az egyes kiállítások „műhelytitkaiba”, a rendezés fázisaiba nyerhetnek bepillantást. Ezen kívül a tantárgycsoport a művészeti kurátor feladataihoz elengedhetetlen ismeretekre fektet hangsúlyt: kiállítási koncepciók megalkotását, a művek korszerű installálását, a sajtóanyag megírását és a kiállítás dokumentálását a gyakorlatban oktatja a hallgatóknak. A hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az egyes tevékenységeket valós kiállítások megrendezése során sajátítsák el. A gyakorlati órák keretén belül a kiállítás-rendezés különböző állomásait és a szervezés során felmerülő feladatokat ismerik meg. Az elsajátítandó ismeretek a következők: kurátori kutatás formái / módjai / lehetőségei és helyszínei, koncepcióírás, projektkészítés, költségvetés, fund-raising, pályázatírás, team- és time menedzsment, PR, dokumentálás (web, katalógus), tárgyalástechnika, szerepjáték.

 

Az 1. évfolyam kutatási munkafázison alapuló, fiktív (tehát szervezési kérdésekkel még nem foglalkozó) kiállítások kurátori koncepcióinak elkészítésével foglalkozik.

 

A harmadik és negyedik szemeszter (2. évfolyam) a kiállítás-rendezői/kurátori tevékenységek gyakorlati oldalára koncentrál.

A gyakorlati munka témakörei a Kurátori ismeretek című előadás 1-2 szemeszterének témáira épülnek.

Mivel ebben a két szemeszterben a Kurátori ismeretek című előadás a kiállítás projektmenedzsmentjére koncentrál, a szeminárium gyakorlati feladatai is ezekkel a területekkel kapcsolatosak.

Az 5. szemeszter (3. évfolyam) a hazai és nemzetközi kurátori praxisokkal kapcsolatos gyakorlati feladatokat tartalmaz.

A feladatok egy része kurátori koncepciók alapján megvalósult kiállítások komplex kutatása, másik részük ezek kimerítő kritikai analízise.

 

A 6. szemeszterben (3. évfolyam) a diplomamunka elkészítése a feladat, ezért szakdolgozati szemináriumnak tekinthető.

A gyakorlati munka témakörei a Kurátori ismeretek című előadás 4. szemeszterének témáira épülnek.

A diplomamunka egyrészt szöveges tézis elkészítését, másfelől egy-egy kiállítási projekt megvalósítását tartalmazza.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Mary Anne Staniszewski:

The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, MTI Press, 1998

Brian O’Doherty: Inside the White Cube
http://www.societyofcontrol.com/whitecube/insidewc.htm

Visual Display (Culture Beyond Appearances) ed. Lynne Cooke, peter Wollen, The Nw Press, New York, 1998.

Crimp, Douglas. "Redefining Site Specificity." On the Museum's Ruins. Cambridge: The MIT Press, 1993. pp. 150-182.

Graham, Beryl. "Curating New Media Art: SFMoMA and 010101" from CRUMB (Curatorial Resource for Upstart Media Bliss) 10 pages. <http://www.newmedia.sunderland.ac.uk/crumb/phase3/append/sfmomar.pdf

 

Crimp, Douglas: On the Museum’s Ruin, MTI Press, Cambridge MA, 1993

Words of Wisdom: A Curator’s Vade Mecum on Contemporary Art, ICI, New York, 2001

Ackermann, Marion: Farbige Wände. Zur Gestaltung der Ausstellungsraumes von1880 bis

1930, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, Műnchen; Edition Minerva,

Wolfratshausen, 2003.

Clair, Jean: Malaise dans les musées, Flammarion, Paris, 2007

Visual Display (Culture Beyond Appearances) ed. Lynne Cooke, peter Wollen, The Nw Press, New York, 1998.

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: