bezárás

Kurátori ismeretek

Kód:

KEKURÁI

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4K 24K 22Gy+K 22Gy+K 2Zv

A tantárgy címe: Kurátori ismeretek
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: KEKURAI
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: Lázár Eszter, Szoboszlai János, Mélyi József
Melyik tantárgycsoportba sorolt:  
Képzési idő szemeszterekben: 4
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3-6
Képzési idő hetente: I-II.: 4 óra gyakorlat, II-IV.: 2 óra gyakorlat
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: ???
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati vizsga
Tanulmányi követelmények: részvétel a foglalkozásokon, folyamatos egyéni kutatómunka, gyakorlati feladatok megoldása
Az ismeretek ellenőrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja: feladatmegoldások értékelése, gyakorlati vizsga
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: előadás/szeminárium, külső helyszínek látogatása, vendégoktatók bevonása a munkába
Javasolt tanulási módszerek:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: legalább 2 összetett feladat szemeszterenként
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: önálló kutató-, gyűjtőmunka, adatok rendszerezése, projektek, kutatómunka prezentációja.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: a kurátori gyakorlat módszertanának elsajátítása
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Az Kurátori ismeretek a 2 féléves alapismereti kurzusra épül. Az elméleti tantárgy átfogó ismereteket kínál a kulturális intézmények rendszeréről (reprezentáció és politika, kulturális örökség, múzeumok, galériák, folyóiratok, műemlékvédelem stb.), a művészet és társadalom (művészetpolitika, oktatás, állami támogatás, média), valamint a művészet és gazdaság (műkereskedelem, művészeti vásárok, szponzoráció, marketing, non-profit szektor, alapítványok) kapcsolatáról.

Az előadásokon foglalkozunk a képzőművészeti kiállítások / projektek menedzsmentjének elemeivel (intézményirányítás, közönségkapcsolat, művészeti marketing, arculat, adminisztráció, kurátori stratégiák stb.), valamint az alapvető jogi ismeretekkel (szellemi tulajdon, szerzői jog és más művészi jogok) is.

A Kurátori alapismeretek folytatásaként az 1-2. szemeszter (2. évfolyam) előadásai és workshopjai a hazai és nemzetközi viszonyokat egyaránt szem előtt tartó alapozó ismereteket tekintik át a képzőművészeti kiállítás projektmenedzsment témakörében:

- kurátori kutatás és koncepció

- financiális kiadási terv

- fundraising: pályázás és szponzoráció

- team-menedzsment és intézményvezetés

- pr és kommunikáció

- marketing

- múzeumpedagógia

- sajtókapcsolatok

- jogi vonatkozások: szerződések, biztosítás

- logisztika, kiállítás-építés

- rendezvényszervezés

- publikációk

- dokumentáció

A 3. szemeszter (3. évfolyam) előadásai a hazai és a nemzetközi kurátori praxisok elemzésével foglalkoznak, céljuk a nemzetközi művészeti világ ezen aspektusának megismertetésén túl az egyéni érdeklődésnek megfelelő kurátori szemlélet megalapozása.

A 4. szemeszter (3. évfolyam) előadásai a hallgatók folyamatban lévő diplomamunkáival kapcsolatos témákat ölelnek fel, így tartalmuk szemeszterenként változik.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Stallabrass, Julian: Internet Art. The Online Clash of Culture and Commerce, Tate Publishing, London, 2003

Men in Black, Handbook of Curatorial Practice, Revolver – Archiv für Aktuelle Kunst, Frankfurt am Main, 2004

Altshuler, Bruce (ed.): Collecting the New: Museums and Contemporary Art, Princeton University Press, Princeton/New Jersey, 2007

Sudjic, Deyan: Épületkomplexus. Ahogy a hatalmasok és gazdagok építkeznek, HVG Könyvek, Budapest, 2007

Gyűjtés tematikus szám. Café Bábel, 1994/4.

Susan Hiller and Sarah Martin eds, The Producers: Contemporary Curators in Conversation, Baltic, 2002

Crimp, Douglas: On the Museum’s Ruin, MTI Press, Cambridge MA, 1993

Words of Wisdom: A Curator’s Vade Mecum on Contemporary Art, ICI, New York, 2001

Ackermann, Marion: Farbige Wände. Zur Gestaltung der Ausstellungsraumes von1880 bis

1930, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, Műnchen; Edition Minerva,

Wolfratshausen, 2003.

Clair, Jean: Malaise dans les musées, Flammarion, Paris, 2007

Visual Display (Culture Beyond Appearances) ed. Lynne Cooke, peter Wollen, The Nw Press, New York, 1998.

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A KET tanszék eszközparkja