bezárás

Ábrázolásí technikák

Kód:

KEÁBRT

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 12Gy 12Gy 12Gy 1
A tantárgy címe: Ábrázolási technikák
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: KEÁBRTA
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: Felsmann Tamás, Szabó Andrea, Barta János, Gálhidy Péter, Kósa János
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-2
Képzési idő hetente: 1 óra + konzultáció
Tanulmányi szint: alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 27
A tantárgy kredit értéke: 1
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétrel a foglalkozásokon, önálló kutatómunka, gyakorlati feladatok teljesítése. 
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A félév során megoldott feladatok értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt feladatok végrehajtásának minősége, órai munka illetve gyakorlati feladatok megoldása alapján.
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: Demonstráció, előadás, szemináriumi diskurzus, közös elemzés, spontán vita, gyakorlati ábrázolási feladatok.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos, aktív jelenlét az órákon, önálló kutatómunka, gyakorlati feladatok önálló megoldása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 4-5 / szemeszter
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: gyakorlati technikai, ábrázolási feladatok
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A hallgató művészi alkotó technikákkal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

 

A műtermi gyakorlatok során a hallgató megismeri a hagyományos ábrázolási és sokszorosító technikákat (rajz, festés, mintázás, grafikai eljárások, tervezés stb.) és technikai médiumokat (fényképezés, film, videó, multimédia), valamint megtanulja azok művészettörténeti alakulásának folyamatát, betekintést nyer elméleteikbe. Elsajátítja egy olyan kutatói szemlélet alapjait, melyben a művészeti gyakorlat és az elméleti általánosítás egymásra visszautalnak.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

 

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A művészeti tanszékek eszközparkjai, a gyakorlatokhoz szükséges alapanyagok, eszközök.