bezárás

Pályázati felhívás egyetemi adjunktusi munkakör betöltésére

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszéke pályázatot ír ki egyetemi adjunktusi munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
A Grafika Tanszék Tervezőgrafika Szakirányán a gyakorlati oktatás mellett, a hallgatók szakelméleti ismereteinek bővítése, képzőművészeti kutatási tevékenység.

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2010. szeptember 1.

Pályázati feltételek:

  • művészeti területen szerzett egyetemi végzettség (MA),
  • DLA végzettség vagy megkezdett doktori tanulmányok, illetve  azzal egyenértékű művészeti díj (Munkácsy Mihály-díj, Ferenczy Noémi-díj)
  • legalább 5 év feletti tervezőgrafikai szakmai tapasztalat,
  • alkalmasság a hallgatók tanulmányi, tudományos, ill. művészi munkájának vezetésére, rendszeres közéleti szereplés, művészeti, képzőművészeti önálló alkotótevékenység, a művészi pályán elért kiemelkedő eredmények, művészeti díjak, büntetlen előélet

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • részletes szakmai önéletrajzot,
  • a szakirányú végzettséget, a művészeti doktori (DLA) fokozatot, művészeti díjat igazoló okiratok hiteles másolatát
  • szakmai, illetőleg tudományos vagy művészeti munkájának ismertetését és annak eredményeit
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
  • a megpályázott álláshelyen végzendő oktató, nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit (programot)
  • munkatapasztalatainak ismertetését (munkahelyének/munkahelyeinek megnevezését, beosztását, munkakörének rövid leírását, munkájában elért eredményeit)

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. június 25.

Jelentkezés módja:
postai úton a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével:
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
A borítékon kérjük feltüntetni: Grafika Tanszék egyetemi adjunktusi pályázat

Pályázat

PÁLYÁZAT – Gazdasági Osztály Ügyvivő-szakértő / Gazdasági ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 6.

2020. szeptember 17.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály villanyszerelő munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 6.

2020. szeptember 17.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály asztalos karbantartó munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 6.

2020. szeptember 17.

DECODE DÍJ

A regisztráció határideje: 2020. október 18.

2020. szeptember 14.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

2020. szeptember 11.

Fulbright ösztöndíjak az USA-ba PhD-val rendelkezők számára

Beadási határidő: 2020. október 12.

2020. szeptember 09.

JELENTKEZZ AZ ART MARKET BUDAPEST GYAKORNOKI ÉS ÖNKÉNTES PROGRAMJÁBA!

Határidő: 2020. szeptember 22.

2020. szeptember 08.

Existence – Chapter 2: Traces

Határidő: 2020. szeptember 24.

2020. szeptember 05.

Call for Participation in an Artist Book on the Topic of Disappearance

Határidő: 2020. szeptember 24.

2020. szeptember 05.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály karbantartó - kertész munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

2020. szeptember 04.

Zrínyi Miklós élő öröksége alkotói pályázat

A pályamunkák beérkezésének határideje: 2020. október 08.

2020. szeptember 02.

A Néprajzi Múzeum logó és arculati pályázata

Pályázat beérkezési határideje: 2020. október 26., 16:00

2020. szeptember 01.