bezárás

Pályázati felhívás egyetemi adjunktusi munkakör betöltésére

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszéke pályázatot ír ki egyetemi adjunktusi munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
A Grafika Tanszék Tervezőgrafika Szakirányán a gyakorlati oktatás mellett, a hallgatók szakelméleti ismereteinek bővítése, képzőművészeti kutatási tevékenység.

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2010. szeptember 1.

Pályázati feltételek:

  • művészeti területen szerzett egyetemi végzettség (MA),
  • DLA végzettség vagy megkezdett doktori tanulmányok, illetve  azzal egyenértékű művészeti díj (Munkácsy Mihály-díj, Ferenczy Noémi-díj)
  • legalább 5 év feletti tervezőgrafikai szakmai tapasztalat,
  • alkalmasság a hallgatók tanulmányi, tudományos, ill. művészi munkájának vezetésére, rendszeres közéleti szereplés, művészeti, képzőművészeti önálló alkotótevékenység, a művészi pályán elért kiemelkedő eredmények, művészeti díjak, büntetlen előélet

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • részletes szakmai önéletrajzot,
  • a szakirányú végzettséget, a művészeti doktori (DLA) fokozatot, művészeti díjat igazoló okiratok hiteles másolatát
  • szakmai, illetőleg tudományos vagy művészeti munkájának ismertetését és annak eredményeit
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
  • a megpályázott álláshelyen végzendő oktató, nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit (programot)
  • munkatapasztalatainak ismertetését (munkahelyének/munkahelyeinek megnevezését, beosztását, munkakörének rövid leírását, munkájában elért eredményeit)

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. június 25.

Jelentkezés módja:
postai úton a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével:
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
A borítékon kérjük feltüntetni: Grafika Tanszék egyetemi adjunktusi pályázat

Pályázat

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 2.

2020. február 16.

MMSZK FELVÉTELI 2020

Írásbeli jelentkezés: 2020. február 17. éjfélig

2020. február 15.

Ari Kupsus Gallery pályázati felhívása az MKE 4. éves festőhallgatóinak

beérkezési határideje: 2020. április 17. 18 óra

2020. február 13.

PÁLYÁZAT – Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre

Jelentkezés: 2020. február 17. (10:00)

2020. február 12.

Francia Kormány Ösztöndíj a 2020-2021 tanévre

leadási határidő:  2018. február 28.

2020. február 12.

A Vesc-Art ismét pályázatot hirdet pályakezdő fotográfusok számára!

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020.04.10. éjfél

2020. február 08.

PÁLYÁZAT – Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék tanszékvezetői beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 24.

2020. február 07.

PÁLYÁZAT – Festő Tanszék tanszékvezetői beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 24.

2020. február 07.

Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj 2020. pályázati kiírása

A pályázat beadási határideje: 2020. március 2.

2020. február 06.

Trash Art Magyarország 2020

Nevezési időszak: 2019. november 15. – 2020. február 28.

2020. február 04.

Larnaca Biennale 2020 Press Release

Open call for artists ends 31st of May 2020!

2020. február 04.

PÁLYÁZAT – Tanulmányi előadó, Neptun adminisztrátor munkakör betöltésére

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 19.

2020. február 04.