bezárás

Pályázat köztéri plasztikai alkotásra

Pályázat köztéri plasztikai alkotásra


Pályázat témája: Dr. Béres József (a Béres Csepp feltalálójának) emlékét őrző gyógy ivókutat is magába foglaló köztéri plasztika.

A megvalósítás helye: Szolnok, Dr. Béres József sétány közelében kialakításra kerülő Magyar Rózsák Kertje

A pályázat kiírója: Béres Gyógyszergyár Zrt.

A pályázat jellege: nyílt

A pályázaton résztvevők köre: A Béres Gyógyszergyár Zrt. feladatának tekinti a fiatal alkotó művészek támogatását, ezért pályázatot hirdet minden olyan szobrászművész számára, akinek életkora a pályázat kiírásának évében legfeljebb 40 év. (A pályázat kiírója ilyen módon szeretné biztosítani, hogy sikeres pályázat esetén egy fiatal szobrászművész jusson köztéri plasztikai megbízáshoz.)

A plasztikai alkotással kapcsolatos legfontosabb elvárások:

• méltó emléket állítson Id. Dr. Béres Józsefnek, a Béres Csepp feltalálójának (1920 – 2006)
• Id. Dr. Béres József, a Béres Csepp feltalálójának emlékét hordozó gyógyvizű ivókút, mely a feltaláló munkásságát, szellemiségét is megtestesítő köztéri plasztika.
• a szobrászat eszközeivel, időtálló anyag (vagy anyagok) használatával fejezze ki a tudós feltaláló munkásságát allegorikus formában. (Béres József életművének legfontosabb része: a Béres Csepp. Életfilozófiájának legáltalánosabban, legelterjedtebben használt kifejezője: a mindenkor segítő, a cseppet, a tudást, a gyógyulás lehetőségét az embereknek átadó kéz. A Béres vállalat logójában is ez a két attribútum (cseppet adó kéz) jelenik meg.)
• A posztamentum (ivókút funkció) és az életműnek emléket állító plasztikai alkotás egy egységet kell, képezzen. Ugyanakkor a két funkció akár egyben, akár külön is megjeleníthető.
• a mű legyen korszerű, valósítsa meg Béres József szellemiségének karakteres és felismerhető ábrázolását
• a plasztikai alkotás szerves vagy különálló részét képezi a későbbiekben megfogalmazott felirat: pl. Dr. Béres József, a Béres Csepp megalkotójának emlékére…
• megjelenése, mérete megfelelő jelentőséget, hangsúlyt biztosítson a műnek, ugyanakkor harmonikusan illeszkedjen a környezetbe, a park szerves részévé, „szerethető” köztéri alkotássá váljon.

A pályázat kétfordulós:
Az első fordulóra grafikai technikával megvalósított látványterveket várunk.
Egy elképzelésnek legalább három nézetből történő ábrázolása szükséges. Egy alkotó több tervet is benyújthat, de csak egy juthat tovább a második fordulóba. Az első fordulóra beadott pályaművek díjazásban nem részesülnek.

Az első fordulóra készülő tervek beérkezésének határideje: 2010. szeptember 30.
A beadás címe: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
A beadás módja: személyesen vagy postai úton (A borítékra rá kell írni: Id. Dr. Béres József szoborpályázat)
Az első forduló eredmény hirdetése: 2010. október 31.

A második fordulóban az első forduló alapján a bíráló bizottság által kiválasztott 5 alkotó vehet részt.
A második fordulóban részt vevő alkotók további feladata:
• a tervezett mű minimum1:8 arányú modelljének, valamint részleteket ábrázoló rajzok, tervek elkészítése.
• részletes leírás a tervezett műben felhasználandó anyagokról
• a mű várható kivitelezési irányárának, a kivitelezési költségek főbb tételeinek, leírása. Az ár a bírálatnál fontos szempont.
• a mű megvalósításához szükséges idő meghatározása

A második fordulóban részt vevő 5-ből 4 alkotót egyenként bruttó 100.000,- Ft költségtérítés illet a második forduló elbírálása után.
Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul mind az öt, a második fordulóban részt vett alkotó, egyenként 100 000 Ft költségtérítésben részesül.

A második fordulóban részt vevő pályázók bevonhatnak alkotótársat (pl. a plasztika posztamentumának, talapzatának, ivókút funkciók formai megtervezésébe)

A második fordulóra készülő tervek beérkezésének határideje: 2010. január 15.
A beadás címe: Béres Gyógyszergyár Zrt., 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
A beadás módja: személyesen vagy postai úton (A küldeményre rá kell írni: Id. Dr. Béres József szoborpályázat)
A második forduló eredmény hirdetése: 2011. február 7.

A megvalósítás határideje: 2011. május 31.

A pályázat nyertesének tiszteletdíja 2 millió (kettő millió) Ft, amely magába foglalja az alkotás megvalósításával kapcsolatban felmerülő valamennyi művészi és technikai teendő (művezetés, stb.) elvégzésének költségét, de nem foglalja magába a megvalósítás költségeit.
A pályázóknak lehetőségük van komplex, de részletes (vállalkozói) ár kialakítására is, amely magába foglalja az alkotói és kivitelezési költségeket egyaránt.

A kiíró, illetve Szolnok városa biztosítja a mű környezetének (burkolat, parkosítás) megvalósítását, költségeit.
A pályázaton részt vevő alkotók a helyszíni szemlét és az egyéb felkészülést saját költségükön teszik. A munkát inspirálhatja, segítheti Béres Klára Cseppben az élet című, Dr. Béres Józsefről szóló könyve (beszerezhető a http://www.beres.hu/hu/cegunkrol/kiadvanyaink/megrendelheto_beres_kiadvanyok/ címen és a nagyobb könyvesboltokban).

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
• a második fordulóban részt vevő terveket dokumentálja, kiállítsa és kommunikációjában felhasználja,
• eredménytelennek ítélje a pályázatot és új pályázatot írjon ki.

A pályázatot a kiíró képviselőiből és szakértőkből álló bizottság bírálja el.
A pályázat kurátora Futó Tamás, akit a pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a e-mailen kereshetnek meg
További információkért, a köztér és az ivókút kialakításának pontos műszaki terveiért keresse fel a http://www.beres.hu/hu/sajtoszoba/hireink/151/palyazat_kozteri_plasztikai_alkotasra/ honlapot.


Dr. Béres József

Dr. Béres József 1920. február 7-én született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Záhonyban.

1926-1932 Általános iskolai tanulmányok a szülőfaluban.
1936-1938 Gyári munkás a záhonyi fűrésztelepen.
1938-1940 Kertészetet tanul a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara Kertmunkásképző Iskolájában Kecskeméten, szakkertészként végez.
1941 Bevonul katonának.
1942 Szolgálati ideje alatt középiskolai levelező tanulmányokat kezd a kassai II. Rákóczi Ferenc Premontrei Gimnáziumban.
1943 Tanulmányai félbeszakadnak, frontszolgálatra kerül a Kárpáton túli területekre.
1945 Hazatér a frontról, bal válla és karja sebesülés következtében bénult.
1947 Házasságot köt Papp Katalin tanítónővel.
1948 Befejezi gimnáziumi tanulmányait. Megszületik leányuk, Katalin.
1948-1950 Szövetkezeti ügyvezető Záhonyban.
1950-1953 Építőipari munkás Nyírmadán.
1952 Megszületik fiuk, József.
1954-1963 Laboratóriumvezető kisvárdai Állami Mezőgazdasági Gépállomáson
1965 Agrármérnöki diplomát szerez a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán.
1964-1989 A Nyírségi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet tudományos munkatársa.
1968 Általános élettanból és agrobiokémiából "Summa cum laude" minősítéssel doktorál.
1955-1972 Talajtani, analitikai, talajgenetikai, térképszerkesztési, üzemtani, kórélettani, környezetvédelmi, kemizálási, tápanyag-gazdálkodási tanfolyamokat végez.
1973-1976 A Kisvárdai Járási Kórház laboratóriumában másodállásban dolgozik.
1972 Megalkotja a Béres Cseppet.
1972-1987 A küzdelem időszaka. Politikai és szakmai indulatok a Béres Csepp körül.
1975 Kuruzslás vádjával bűnvádi eljárás indul ellene.
1976 Megtörténik a készítmény szabadalmi bejelentése Kósa Ferenc dokumentumfilmet forgat Béres Józsefről, a filmet betiltják.
1978 Társadalmi nyomásra a Herbária forgalmazni kezdi a Béres Cseppet.
1986 A Tavaszi Filmfesztiválon bemutatják a kutatóról és munkásságáról 1986-ban befejezett „Az utolsó szó jogán” című dokumentumfilmet.
1988 Társadalmi kezdeményezésre alapítvány jön létre a Béres Csepp elismertetése és népszerűsítése céljából.
1989 Megalakul a Béres Részvénytársaság.
1993-2006 A Béres Részvénytársaság elnöke.
1993 Létrehozza a karitatív célokat szolgáló Béres Alapítványt.
1999 „Szirtfoknak lenni” címmel megjelenik a róla szóló életrajzi könyv.
2000 A Béres Cseppet gyógyszerként törzskönyvezik. Bemutatásra kerül Mészáros Miklós „Vadócba rózsát…” című filmje.
2002 „Az utolsó szó után…” címmel újabb dokumentumfilm készül Béres József gyógyultjairól.

Hazánk legrangosabb elismerésével, a Széchenyi-díjjal tüntetik ki.

A tudós kutató 2006 március 26-án hunyt el Budapesten.

Pályázat

Nyílt ’Public Art’ pályázat ferencvárosi közterekre

A pályázatokat 2020. október 30. napján 12.00. óráig kell benyújtani

2020. augusztus 05.

Art On The Street After Lockdown kiállítási pályázat

A pályaművek benyújtási határideje 2020. augusztus 24., éjfél

2020. augusztus 03.

PÁLYÁZAT – Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék egyetemi tanármunkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 4.

2020. augusztus 03.

HON-VÁGY

„Az otthon a védekezés frontvonalában” fotópályázat
Határidő: 2020. augusztus 31.

2020. július 31.

HYBRIDART CAMP FELHÍVÁS

2020. július 31.

PÁLYÁZAT – Festő Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 4.

2020. július 31.

PÁLYÁZAT – hivatalvezető (Kancellári Hivatal) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 2.

2020. július 30.

Open Call for Participants – EU4ART, Dresden University of Fine Arts

Jelentkezés: AUGUSZTUS 23-ig

2020. július 28.

MANK Miskolcon kiírt alkotói pályázat

Határidő: augusztus 31-ig

2020. július 28.

Irány Közép-Európa! - CEEPUS freemover

hallgatói és oktatói ösztöndíjak:
2020/2021 őszi félév

2020. július 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2020/2021. TANÉVRE

A Pályázati adatlapok és igazolások beküldése legkésőbb 2020. augusztus 14-én, 15:00 óráig

2020. július 15.

PÁLYÁZAT – Tanárképző Központ főigazgató munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

2020. július 14.

Pályázat a 2020-as ADCE Díjakra

Pályázati határidő: 2020. november 13.

2020. július 07.