bezárás

A művészet intézményei

Kód:

KEMINT

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

A tantárgy címe: A művészet intézményei
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: KEIMNT
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: Szoboszlai János
Melyik tantárgycsoportba sorolt: szakmai törzstantárgy
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
5-6
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 24
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: az előadásokon érintett területek átfogó ismerete
Az ismeretek ellenőrzésének módja: kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: kollokvium
Vizsgakövetelmények: az előadásokon érintett területek átfogó ismerete
Oktatási módszerek: előadás
Javasolt tanulási módszerek: részvétel az előadásokon, egyéni felkészülés a megadott szemelvények, szakirodalom alapján
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Az előadás széleskörű tájékoztatást nyújt azokról az intézményekről, amelyekkel a képzőművészek napi munkájuk során kapcsolatba kerülnek, bemutatja ezen intézmények történetét, misszióját, struktúráját, funkcióit, összefüggéseit, valamint ismerteti az ezen intézményekkel való együttműködés technikáit.

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

 

A kurzus célja az, hogy 1., a hallgatók minél szélesebb összefüggésrendszer ismeretében legyenek képes értelmezni kortárs művészeti alkotás folyamatát és a műalkotás viszonyrendszereit, hogy 2., a művészettel kapcsolatos társadalmi-történeti kontextust a lehető legtöbb aspektusból ismerjék meg, s hogy 3., képessé váljanak a művészet intézményeivel kommunikálni és együttműködni.

Az előadás tematikai felosztása:

1. etap: Alapfogalmak

A művészet intézményes keretének történeti vonatkozásai és elméletei

A művész, mint struktúra

A művészet gazdasági és jogi vonatkozásai

 

2. etap: Múzeum, művészettörténet, gyűjtemény

A múzeum

Kortárs művészet és a művészettörténet-tudomány

A kortárs képzőművészet muzeológiai vonatkozásai

 

3. etap: A kiállítás

A képzőművészeti kiállítás, mint interpretáció és kommunikáció

A Kunsthalle-modell

A kiállítás-építés technikái

 

3. etap: A közpénzek szerepe

Kultúrpolitikai alapfogalmak és modellek

A Nemzeti Kulturális Alap és egyéb hazai pályázati források

Pályázás nemzetközi terepen: EU, Visegrád Fund, kultúr-intézetek

 

4. etap: A kurátori projekt

A kurátor

Egyéni kiállítások struktúrája

Csoportos kiállítások struktúrája

 

5. etap: A műkereskedelem

Galériák, akciós házak, dealerek

Közgyűjtemények és magángyűjtemények: missziók és motivációk

A művészi karrierrel kapcsolatos for-profit és non-profit intézményeinek összefüggései

 

6. etap: Média és szaksajtó

Képzőművészet a médiában

A kritika és a művészeti sajtó

Képzőművészeti marketing-kommunikáció

 

7. etap:

A komplex projekt-szemlélet

Képzőművészeti projekt-típusok

Képzőművészeti projekt-menedzsment

 

8. etap: Kapcsolatok és kommunikáció

Dokumentáció és adatbázisok

A portfólió, mint kommunikációs eszköz

A művész PR-je

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

félévente aktualizált, a hallgatóknak kiadott szemelvények

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: