bezárás

Mozgóképes világítástechnika (díszlet-jelmez szakirány)

Kód:

ALÁTMOVT

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 2

 

A tantárgy címe: Mozgóképes világítástechnika
A tantárgy rövidített címe: Mozgóképes világítástechnika
Tantárgykódja: ALÁTMOVT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Csukás Sándor, Dévényi Rita
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Választható általános műveltségi ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Diferenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 26 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Világítástechnika (ALÁTVILT04) tárgy eredményes elsajátítása
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Aktív részvétel a stúdiumokon
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Digitálisan rögzített mozgóképen
Az osztályzat kialakításának módja: Órai munka, a konkrét feladat értékelése.
Vizsgakövetelmények: Az előírt feladat teljesítése
Oktatási módszerek: A művészi szempontú technikai ismeretek bemutatása, gyakorlata, ellenőrzése.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos műtermi munka.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1-3 stúdióvilágítás, mozgóképfelvétellel.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Gyakorlat
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Szemléleti és gyakorlati ismereteket kíván nyújtani a mozgóképes világítás alapjairól és speciális lehetőségeiről. Elemzi a tervezők és az operatőrök viszonyát, közös lehetőségeit, a látvány-centrikus rendezői gondolkodásmód megvalósításának útjait.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Gyakorlatban mutatja, tanítja meg a mozgóképes világítás módjainak, módszereinek alapjait, az azonosságokat és a különbözőségeket a filmes és elektronikus (analóg és digitális) képrögzítési technikáknál.
A hallgatók megismerkedhetnek a különféle világítási eszközökkel, vezérlési módszerekkel, a részben egymástól eltérő igényekkel, metódusokkal, világítási effektusokkal, amelyek az audiovizualitás világának sokféle megközelítését jellemzik.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Szabó Gábor: Filmeskönyv
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: (Saját) Digitális kamerák + - gyakorló (világítási) stúdió
- a MAFILM (az SZFE által is használt) műterme