bezárás

Képes színháztörténet

Kód:

LÁTKSZT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 32GY 3 2GY 3

 

A tantárgy címe: Képes színháztörténet
A tantárgy rövidített címe: Képes színháztörténet
Tantárgykódja: LÁTKSZT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Duró Győző
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Választható általános műveltségi ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 2., 3., 5. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul.
Tanórák száma összesen: 80 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A tanórák (vetítések) látogatása, illetve az elmulasztott filmek pótlólagos megtekintése
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Írásbeli teszt a szemeszterek végén
Az osztályzat kialakításának módja:

A szemesztervégi írásbeli teszt értékelése

Vizsgakövetelmények: A szemesztervégi írásbeli teszt teljesítése
Oktatási módszerek: Film- és videófelvételek vetítése – oktatói kommentárokkal kísérve, utána a látottak közös, interaktív feldolgozása
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel a vetítéseken, tájékozódás az ajánlott szakirodalomban
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Film- vagy videonézés az elmulasztott vetítések számától függően
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Az elmulasztott vetítések anyagának pótlólagos megtekintése
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A Színház- és drámatörténet, dramaturgia című tantárgy rendkívül szűkre szabott anyagát kívánja a vizualitás terén tágítani. Programja szemeszterenként szükségszerűen igazodik az alaptantárgy tematikájához.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az oktatói magyarázatokkal kísért vetítések olyan DVD-re, VHS-re vagy egyéb képhordozókra rögzített magyar és világszínházi előadásokat, színháztörténeti dokumentumfilmeket, színházművészekről készült portréfilmeket stb. sorakoztatnak fel, amelyek az alaptantárgy éppen aktuális óráin elemzett korszak, irányzat, műfaj, alkotó, mű vagy jelenség problematikáját és jelentőségét szemléltetik és járják körül.

I. szemeszter:Dráma és színház
1.
Brook: Mahábhárata, I. (színházi előadás
2. Brook: Mahábhárata, II. filmváltozata)
3. Harwood: Dionüszosz színre lép (dokumentumfilm)
4. Pasolini: Oidipusz király (játékfilm)
5. Wood: William Shakespeare, I. (dokumen
6. Wood: William Shakespeare, II. tumfilm)
7. Mnouchkine: Molière, I. (játék
8. Mnouchkine: Molière, II. film)
9. Büchner: Woyzeck (a Stúdió K előadása)
10. Wattis: Henrik Ibsen (dokumentumfilm)
11. Mihalkov: Etűdök gépzongorára (játékfilm)
12. Brecht:A szecsuani jólélek (Strehler Piccolo Teatro-beli rendezése)
13. Beckett: Godot-ra várva (Ascher Tamás kaposvári színházi rendezése)

II. Szemeszter:Látvány és színház
1.
         Kudijattam – indiai táncdráma (Válin meggyilkolása) + Bali-szigeti táncjátékok (dokumentumfilm)
2.         Pekingi opera (A majomkirály földúlja a Mennyei Palotát) + Kabuki (dokumentumfilm)
3.         Misztériumjátékok (Ronald Harwood dokumentumfilmje)
4.         Csíksomlyói passió (r.: Kerényi Imre)
5.         Monteverdi:Orfeo (r.: Jean-Pierre Ponelle)
6.         Debussy: Pelléas és Mélisande (r.: Peter Stein)
7.         Shakespeare: Szentivánéji álom (r.: Max Reinhardt)
8.         A Bauhaus színháza (2 dokumentumfilm) I. Ember és műfigura; II. Hármas balett
9.         Válogatás a modern tánc nagyjainak koreográfiáiból (Mary Wigmantől Pina Bausch-ig) 1789 (R.: Ariane Mnouchkine)
.Wyspiański: Akropolisz (R.: Jerzy Grotowski)
12.A halott osztály (R.: Tadeusz Kantor)    13. Einstein a tengerparton (R.: Robert Wilson)

III. szemeszter: A színész színháza
1.
Plautus: A hetvenkedő katona (R.: Taub János)
2. Nó-színház (2 dokumentumfilm + 1 előadásrészlet)
3. Harwood: „Múzsát, tüzeset…” (dokumentumfilm)
4. Commedia dell’arte (2 dokumentumfilm)
5. Molière: Versailles-i rögtönzés (Székely Gábor szolnoki színházi rendezése)
6. Cane: Goldoni emlékezete (dokumentum film) + A komédiaszínház (előadásrészlet)
7. Harwood: A feje tetejére állított világ (dokumentumfilm)
8. Hercombe: Szanyiszlavszkij százada (dokumentumfilm)
9. Mejerhold színháza és a biomechanika (dokumentumfilm)
10. Válogatás klasszikus némafilmekből
11. Grotowski rendezéseiből és színész-tréningjéből (előadásrészletek és  dokumentumfilm)
12. Válogatás Marina Abramović, Joseph Beuys és Hajas Tibor performance-aiból
13. Brook: Marat/Sade (színházi előadás filmváltozata)
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Ajánlott irodalom:
Képes színháztörténet. Bp., 1999, Magyar Könyvklub.
SIMHANDL, Peter: Színháztörténet. Bp., 1998, Helikon.
A színház világtörténete. I – II. köt. Bp., 1986, Gondolat.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: videó- és DVD-lejátszó