bezárás

Elméleti kutatás a szakdolgozathoz

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 32GY 32GY 32GY 3

 

A tantárgy címe: Elméleti kutatás szakdolgozathoz
A tantárgy rövidített címe: Elméleti kutatás szakdolgozathoz
Tantárgykódja: FEKUSZ
Felelős tanszéke: Festő tanszék
Oktatója: Bukta Imre, Chilf Mária, Filp Csaba Zoltán, Gaál József, Károlyi Zsigmond, Kósa János, Radák Eszter, Révész László László
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható általános műveltségi ismeretek (csak festő hallgatóknak)
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 7., 8., 9., 10. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 108 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Festészem műtermi munka 6.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy, írásbeli számonkérés
Tanulmányi követelmények: A hallgató munkájával összefüggő, a tanár által kiválasztott témában önálló kutatás.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A dolgozatok megbeszélése, majd értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályvezető tanár értékeli a dolgozatot a formai követelmények szerint. Értékeli, hogy a hallgató önálló kutatása mennyiben támasztja alá tézisét.
Vizsgakövetelmények: Aktív részvétel a szemináriumokon. Dolgozat készítése.
Oktatási módszerek: Szöveg- és műelemző szeminárium.
Javasolt tanulási módszerek: Könyvtári kutatómunka, írás-gyakorlatok.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Szemeszterenként 3-4 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A hallgató festészetéhez kapcsolódó témákról tanulmányok, esszék írása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A diplomadolgozat megírását készíti elő.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az osztályvezető tanárok irányításával (a tanársegédek és adjunktusok segítségével) a diplomamunkához köthető alkotói módszerek és művészettörténeti vonatkozások kutatása és feldolgozása. Szakszöveg írás gyakorlatok.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -