bezárás

Festészeti ismeretek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 32K 3

 

A tantárgy címe: Festészeti ismeretek
A tantárgy rövidített címe: Festészeti ismeretek
Tantárgykódja: FEISM
Felelős tanszéke: Festő tanszék
Oktatója: Bukta Imre, Chilf Mária, Filp Csaba Zoltán, Gaál József, Halász András, Károlyi Zsigmond, Kósa János, Nemere Réka, Radák Eszter, Révész László László, Wechter Ákos
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati alapismeretek (csak festő hallgatóknak)
Képzési idő szemeszterekben: 10 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-10. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 540 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Szóbeli számonkérés
Tanulmányi követelmények: A tantárgy az alkotómunkához elengedhetetlen objektív és kritikus figyelem kialakítását célozza.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli konzultáció
Az osztályzat kialakításának módja: A konzultációk, megbeszélések során felmerülő kérdésekre adott válaszok értékelése.
Vizsgakövetelmények: A kiadott feladatok elvégzése, aktivitás.
Oktatási módszerek: A hallgatókkal megvitatásra kerülnek olyan kérdések, amelyek azt vetik fel, hogy miből táplálkozott (táplálkozik) egy-egy alkotói magatartás.
Alkotói módszerek elemzése.
Javasolt tanulási módszerek: Az osztályvezető tanárok előadásai, majd a hallgatók beszámolói az általuk választott kedvelt a XX. és XXI. században használt stílusról, módszerről, technikáról.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2-3 feladat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kutatás, előadás
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Segítse a hallgatókat, saját alkatuknak megfelelő munkamódszerek kialakításában, hogy kortárs és történeti példák ismeretében tudatosíthassák lehetőségeiket.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Osztályvezető tanárok előadása művészettörténeti példák felhasználásával, a XX. és XXI. században megjelenő új anyaghasználatok ismertetése.
Az osztályvezető tanár ismerve a hallgató érdeklődését, teljesítő képességét, eddigi munkáit elemezve határozza meg a soron következő feladatot.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A tantárgyat tanító tanárok a szemeszter elején ismertetik a szakirodalmat a hallgatókkal.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -