bezárás

19. századi magyar művészet

Kód:

MŰTMAMŰ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 3
A tantárgy címe: 19. századi magyar művészet
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: MŰTMAMŰ
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: Dr. Révész Emese
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt: Festőművész szakon
Kötelezően ajánlott: Restaurátorművész, Képzőművészet-elmélet szakon
Szabadon választható: Grafikusművész szakon
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Kollokvium előfeltétele év közben 5 emlékmeghatározás ZH sikeres teljesítése. Részvétel az előadásokon.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Évközi és év végi írásbeli és szóbeli beszámolók
Az osztályzat kialakításának módja: Évközi és év végi beszámolók eredményei alapján
Vizsgakövetelmények: Az előadáson vetített alkotások meghatározása (alkotó, cím, dátum), az előadásokon elhangzottak elsajátítása, a kötelező irodalom ismerete.
Oktatási módszerek: Vetítéssel kísért előadás
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való személyes részvétel, múzeumlátogatás, olvasás
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A 19. századi magyar művészet főbb irányzatainak, alkotóinak és műveinek megismerése, azok kultúrtörténeti összefüggéseinek bemutatása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A század magyar festészetének főbb stílustörekvései, jelentősebb életművei, elméleti és kultúrtörténeti háttere nagyobb témacsoportok alapján: Ideál és reál: portréfestészeti törekvések; Történeti festészet; Falképfestészet középületekben; Összművészeti törekvések; Biblikus és mitológiai témák; Emlékművek és az Ezredéves kiállítás; Történeti tájfestészet és plein air; Népélet és polgári zsáner; Aktfestészet
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Szabó Júlia: A XIX. század festészete Magyarországon. Corvina, Budapest, 1985.
Nagybánya művészete. Szerk.: Nagy Ildikó, Szűcs György, Csorba Géza. Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1996.
Történelem – Kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Kiállítási katalógus, Szerk.: Sinkó Katalin, Mikó Árpád, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2000.
Gellér Katalin: A magyar szecesszió. Corvina, Budapest, 2004.
Révész Emese: A magyar szecesszió. Corvina, Budapest, 2005.
Sisa József: A magyar klasszicizmus. Corvina, Budapest, 2006.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -