bezárás

20. századi magyar művészeti szeminárium

Kód:

MŰTMŰEC

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 3

 

A tantárgy címe: 20. századi magyar művészeti szeminárium
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: MŰTMŰEC
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: Dr. Révész Emese
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Kötelezően választható
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Ajánlott a 20. századi magyar művészeti előadás látogatása
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel a közös munkában, a szemeszter során több feladat teljesítése (bibliográfia, életrajz, esszé, újságcikk, képelemzés stb.)
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Írásművek és előadások
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt írásbeli és szóbeli feladatok teljesítése; év végén írásos beszámoló.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Vetítések, közös megbeszélések, múzeumlátogatás.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való személyes részvétel, múzeumlátogatás, olvasás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 5 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Több kisebb szóbeli és/vagy írásos beszámoló (1-2 oldalas) folyamatos benyújtása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A 20. századi magyar művészet alaposabb megismerése egy-egy kiemelkedő alkotás elemzésén keresztül; gyakorlati és hasznos tudás megszerzése a tudományos kutatás és írás alapjairól.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A félév során a századforduló magyar művészetének egyetlen kiemelkedő alkotásával foglalkoznak, a feladat annak különböző szempontú elemzése, korábbi értelmezéseinek megismerése, az ahhoz kapcsolódó tágabb jelenségek megismerése. A választható műalkotások között többek között szerepelnek: Mednyánszky László: Csavargófej, Ferenczy Károly: Művész és modellje; Csontváry: Baalbek; Kövesházy-Kalmár Elza: Táncosnő; Bíró Mihály plakát; Lesznai Anna könyvillusztráció; Nemes-Lampérth József tusrajz stb.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Lyka Károly: Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig. Magyar művészet 1896-1914. Művelt nép, Budapest, 1953. (19832)
Magyar művészet 1890-1919. I-II. Szerk.: Németh Lajos. Akadémiai, Budapest, 1981.
Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között (1873-1920). Szerk.: F. Dózsa Katalin. Kiállítási katalógus, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2004.
A további szakirodalom egyéneként az adott témához szabott.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -