bezárás

Plakáttörténeti szeminárium

Kód:

MTPT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 3

 

A tantárgy címe: Plakáttörténeti szeminárium
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: MTPT
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: Dr. Révész Emese
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Kötelezően választható
Tanórák száma összesen: 28 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Különös ajánlott a grafikus hallgatók részére. Kapcsolódik a grafikatörténeti előadásokhoz.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel a közös munkában, a szemeszter során több, írásos és szóbeli feladat teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Írásművek és előadások
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt írásbeli és szóbeli feladatok teljesítése.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Vetítések, közös megbeszélések, múzeumlátogatás
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, kiállítások, olvasás
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Egy szóbeli előadás és egy írásos beszámoló (4-5 oldalas) benyújtása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kurzus célja, hogy a magyar plakátművészet alkotásain keresztül példákat mutasson a plakát történetileg változó megítélésére, motívumaira, stílusirányaira. Az egyes témák kidolgozásakor figyelembe vesszük a képzőművészeti analógiákat és a kereskedelmi grafika egyéb megjelenési formáit (számolócédulától a kirakatig). Áttekintjük az egyetem saját szecessziós plakátgyűjteményét. Az „összművészeti” szemléletet egészíti ki egy látogatás a Kereskedelmi Múzeumban.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A feldolgozandó témák közt szerepel: A nő szerepe és jelentése a századforduló szecessziós plakátjain; művészetallegóriák a századfordulós plakátokon; modern festők, mint plakáttervezők (Rippl-Rónai stb.); sajtóplakátok (Az Est reklámhadjárata); humor a plakátokon és Faragó Géza művei; kereskedelmi márkanevek képi kidolgozása: Unicum, Tungsram, Palma, Modiano; az aktivista plakát; Bíró Mihály; politikai plakát az első világháború idején; Berény Róbert és Bortnyik Sándor; filmplakátok a két háború között; Konecsni György; szocreál és plakát.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Bakos Katalin: 10 x 10 év az utcán. A magyar plakátművészet története. Corvina, Budapest, 2007.
Magyar plakát 1885-2005. Szerk.: Cseh Mária. Osiris, Budapest, 2006.
Mucha ás társai. Szecessziós plakátok a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből. Szerk.: Bakos Katalin. Budapest, 2001.
100 + 1 éves a magyar plakát. Szerk.: Néray Katalin. Műcsarnok, Budapest, 1986.
Szántó Tibor: A magyar plakát. Budapest, 1986.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -