bezárás

Illusztrációtörténeti szeminárium

Kód:

MTIT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 3

 

A tantárgy címe: Illusztrációtörténeti szeminárium
A tantárgy rövidített címe: Illusztrációs-szeminárium
Tantárgykódja: MTIT
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: Dr. Révész Emese
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Kötelezően választható
Tanórák száma összesen: 28 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Különös ajánlott a grafikus hallgatók részére. Kapcsolódik a grafikatörténeti előadásokhoz.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel a közös munkában, a szemeszter során több, írásos és szóbeli feladat teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Írásművek és előadások
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt írásbeli és szóbeli feladatok teljesítése.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Vetítések, közös megbeszélések, múzeumlátogatás.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, kiállítás, olvasás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Egy szóbeli előadás és egy írásos beszámoló (4-5 oldalas) benyújtása
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kurzus az őszi félévben elindított plakáttörténeti szemináriummal összefüggésben a magyar művészi grafika legkiemelkedőbb fejezeteit emeli ki. A könyvillusztráció legfontosabb példái kapcsán betekintést engedjen e művészeti ág alakulásába, legkiválóbb mestereinek munkáiba. Noha kitérünk majd az európai példákra is, áttekintésünk azért korlátozódik a magyar példákra, mert célja, hogy a hallgatók az eredeti kiadványokat kézbe fogva alkossanak fogalmat a könyvről mint egységes műalkotásról. Az egyes témák közös feldolgozása mellett terveink szerint ellátogatunk a Petőfi Irodalmi Múzeumba és egy kortárs könyvkiadóba, emellett pedig hangsúlyos szerepet kapna munkánkba az egyetem saját régi grafikai gyűjteménye.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A félév során a századforduló magyar művészetének egyetlen kiemelkedő alkotásával foglalkoznak, a feladat annak különböző szempontú elemzése, korábbi értelmezéseinek megismerése, az ahhoz kapcsolódó tágabb jelenségek megismerése. A választható műalkotások között többek között szerepelnek: Mednyánszky László: Csavargófej, Ferenczy Károly: Művész és modellje; Csontváry: Baalbek; Kövesházy-Kalmár Elza: Táncosnő; Bíró Mihály plakát; Lesznai Anna könyvillusztráció; Nemes-Lampérth József tusrajz stb.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Gellér Katalin: A szecessziós könyvillusztráció Magyarországon (1895-1925). Miskolc, 1997;
Modern magyar litográfia: 1890-1930. Miskolc, 1998.
Zsákovics Ferenc: A rézkarcoló nemzedék, 1921-1929: a rézkarcművészet megújulása Magyarországon az első világháború után. Miskolc, 2001.
A modern magyar fa- és linóleummetszés: (1890-1950). Miskolc, 2005.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -