bezárás

Grafikatörténeti szeminárium

Kód:

MTGRTC

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 32GY 3

 

A tantárgy címe: Grafikatörténeti szeminárium
A tantárgy rövidített címe: Grafikai szeminárium
Tantárgykódja: MTGRTC
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: Dr. Révész Emese
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Kötelezően választható
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Különös ajánlott a grafikus hallgatók részére. Kapcsolódik a grafikatörténeti előadásokhoz.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel a közös munkában, a szemeszter során több, írásos és szóbeli feladat teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Írásművek és előadások
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt írásbeli és szóbeli feladatok teljesítése.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Vetítések, közös megbeszélések, múzeumlátogatás.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, kiállítások, olvasás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Egy szóbeli előadás és egy írásos beszámoló (4-5 oldalas) benyújtása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A képgrafikusok számára indítandó kurzus célja, hogy a hallgatók egy adott, grafikatörténeti témát feldolgozzanak, részint írott tanulmány, másrészt vetített képes előadás formájában. A tanulmány írása során gyakorolják az idegennyelvű forrásolvasást és szövegelemzést, az önállóan felkutatott szakirodalmi források használatának módját, a bibliográfiai hivatkozások szaktudományosan elfogadott formáját, saját szövegük irodalmi megformálásának lehetőségeit; A szóbeli előadás során gyakorolják a számítógépes prezentáció megszerkesztését, valamint közérthető és világosan felépített élőbeszéd készítését. A szeminárum első része jórészt egyetemes grafikatörténeti témákból válogat, a második pedig a hazai grafika nagyjainak munkásságából.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A feldolgozandó témák közt szerepel: reklám és művészet; a karikatúra hőskora; új médiumok: képes újságok; fotó és sokszorosítás stb.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Gellér Katalin: A szecessziós könyvillusztráció Magyarországon (1895-1925). Miskolc, 1997;
Modern magyar litográfia: 1890-1930. Miskolc, 1998.
Zsákovics Ferenc: A rézkarcoló nemzedék, 1921-1929: a rézkarcművészet megújulása Magyarországon az első világháború után. Miskolc, 2001.
A modern magyar fa- és linóleummetszés: (1890-1950). Miskolc, 2005.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -