bezárás

Tárlatlátogató szeminárium

Kód:

MTTÁLC

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 32GY 32GY 32GY 3

 

A tantárgy címe: Tárlatlátogató szeminárium
A tantárgy rövidített címe: Tárlatlátogató szeminárium
Tantárgykódja: MTTÁLC
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: Fehér Ildikó, Fórián Szabó Noémi, Révész Emese, Sturcz János
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 7., 8., 9., 10. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 92 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel a közös munkában, a szemeszter során több, írásos és szóbeli feladat teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Írásművek és előadások
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt írásbeli és szóbeli feladatok teljesítése.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Vetítések, közös megbeszélések, múzeumlátogatás
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, kiállítások, olvasás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Egy szóbeli előadás és egy írásos beszámoló (4-5 oldalas) benyújtása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A négy féléves kurzus célja, hogy testközelbe hozza a művészettörténeti tudást. A hallgatók személyes ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek az aktuális fővárosi kiállításokról. A félévek során természetesen sorra vesszük a jelentősebb aktuális időszaki tárlatokat, de olykor az állandó kiállításokra is ellátogatnánk vagy olyan gyűjteményekbe, galériákba, amelyek meglehet, hogy kiesnek a hallgatók figyelmének köréből. A tavaszi félévet Révész Emese és Sturcz János hasonló megosztásban gondozza, így mód nyílik régi és kortárs kiállítások megtekintésére egyaránt. A konkrét program természetszerűleg mindig az adott félévi kiállítási kínálatától függne.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A látogatások célpontjainak vázlatos listája: Magyar Nemzeti Galéria, Szépművészeti Múzeum, Műcsarnok, Ludwig Múzeum, Kiscelli Múzeum, Budapest Történeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Képtára, Petőfi Irodalmi Múzeum, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Kogart, Mai Manó Ház – kortárs galériák, jelentősebb aukciósházak.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A szakirodalom az aktuális kiállításoktól függ.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -