bezárás

20. századi magyar művészet

Kód:

MŰTMAMŰ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3

 

20. századi magyar művészet 1.

A tantárgy címe: 20. századi magyar művészet 1.
A tantárgy rövidített címe: 20. századi magyar művészet
Tantárgykódja: MŰTMAMŰ
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: Révész Emese
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt: festőművész szak, szobrászművész szak, grafikusművész szak
Kötelezően választható: restaurátorművész szak
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 7. szemeszter, szobrászművész szakon 5. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Ajánlott a 19. századi előadások elvégzése.
Részvétel az előadásokon.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Év végi írásbeli és szóbeli beszámolók
Az osztályzat kialakításának módja: Év végi beszámolók eredményei alapján.
Vizsgakövetelmények: Az előadáson vetített alkotások meghatározása (alkotó, cím, dátum), az előadásokon elhangzottak elsajátítása, a kötelező irodalom ismerete.
Oktatási módszerek: Vetítéssel kísért előadás.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való személyes részvétel, múzeumlátogatás, olvasás
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A 20. század első fele magyar művészete főbb irányzatainak, alkotóinak és műveinek megismerése, azok kultúrtörténeti összefüggéseinek bemutatása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Magyarok Münchenben: Nagybányai művésztelep; Plein air kísérletek (Szolnok, Szinyei, Iványi); Realizmus és vízió: Mednyánszky László; Gulácsy Lajos; Csontváry Kosztka Tivadar; Realista törekvések (Tornyai, Rudnay, Koszta); Összművészeti törekvések: Gödöllői művésztelep; Nemzeti modernizmusok: Rippl-Rónai József, Csók István; Párizs bűvkörében: Vadak, Fiatalok; Dekonstrukció és klasszicizálás: Nyolcak; Utópia épül: Aktivisták.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Magyar művészet 1890-1919,(A Magyarországi művészet története 6.) I-II, Szerk.: Németh Lajos, Akadémia, Budapest, 1981.; Magyar művészet 1919-1945, (A Magyarországi művészet története 7.) I-II, Szerk.: Kontha Sándor, Akadémia, Budapest, 1985.; Andrási – Pataki – Szücs – Zwickl: Magyar művészet a 20. században. Corvina, Budapest, 1999; A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet. Szerk.: Hans Knoll. Enciklopédia, Budapest, 2002.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -

20. századi magyar művészet 2.

A tantárgy címe: 20. századi magyar művészet 2.
A tantárgy rövidített címe: 1945 utáni magyar művészet
Tantárgykódja: MŰTMAMŰ
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: Révész Emese
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt: festőművész szak, szobrászművész szak, grafikusművész szak
Kötelezően választható: restaurátorművész szak
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 8. szemeszter, szobrászművész szakon 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 30 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Ajánlott a 19. századi és 20. századi magyar művészet 1. előadások elvégzése.
Részvétel az előadásokon.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Év végi írásbeli és szóbeli beszámolók
Az osztályzat kialakításának módja: Év végi beszámolók eredményei alapján.
Vizsgakövetelmények: Az előadáson vetített alkotások meghatározása (alkotó, cím, dátum), az előadásokon elhangzottak elsajátítása, a kötelező irodalom ismerete.
Oktatási módszerek: Vetítéssel kísért előadás.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való személyes részvétel, múzeumlátogatás, olvasás
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az 1945 utáni magyar művészet főbb irányzatainak, alkotóinak és műveinek megismerése, azok kultúrtörténeti összefüggéseinek bemutatása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A század magyar festészetének főbb stílustörekvései, jelentősebb életművei, elméleti és kultúrtörténeti háttere nagyobb témacsoportok alapján: Európai iskola, szocreál művészete, Kondor Béla, Ország Lili, Schaár Erzsébet, Szürnaturalizmus, Szürenon, Iparterv, Balatonboglári kápolnatárlatok, absztrakt törekvések, minimal art, konceptualista törekvések, performance, body art, új szenzibilitás, Szentendrei Vajda Lajos Stúdió, 90-es évek irányzatai.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kovalovszky Márta: Don Giovanni. Kalandozás a magyar művészet félmúltjában. Enciklopédia, Budapest, 1998.
Andrási – Pataki – Szücs – Zwickl: Magyar művészet a 20. században. Corvina, Budapest, 1999.
A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet. Szerk.: Hans Knoll. Enciklopédia, Budapest, 2002.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -