bezárás

Építészet – szakmai és téri környezet

Kód:

ELÉSZTK

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 2

 

A tantárgy címe: Építészet – szakmai és téri környezett
A tantárgy rövidített címe: Ép-körny
Tantárgykódja: ELÉSZTK
Felelős tanszéke: Művészetelméleti
Oktatója: Sólymos Sándor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Szabadon választható szakmai elmélet
Képzési idő szemeszterekben: 1
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?: 8. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 26 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Építészettörténet (ELÉPI)
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az órák látogatása, jegyzet készítés.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Félév végi vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Vizsgán nyújtott teljesítmény értékelése.
Vizsgakövetelmények: A félév anyagában való jártasság.
Oktatási módszerek: Előadás, vetített képek elemzése, kommentárokkal.
Javasolt tanulási módszerek: Előadások látogatása, ajánlott irodalom és vizsgaanyagok tanulmányozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 egyéni modellezési gyakorlat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Papír, fa, polisztirol modell készítése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Szakmai tájékozottság és képességek fejlesztése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tananyagban meghatározott dramaturgia szerint érinteni kívánjuk a szobor elhelyezés, és a szobrászati, téri látvány, terv stádiumában való megismertetésének legfontosabb körülményeit. A konkrét városi és az elvont intézményi kontextusba kerülésének főbb folyamatait és buktatóit. Szerkezeti, szakszerű építészeti, jogi, és hatósági szempontjaitól kezdve, a tervezés és tervábrázolás követelményrendszerén át a hatósági engedélyeztetéshez és a művészeti zsűrizéshez való előkészítés rajzi és bemutató anyagait, a makett készítés tipikusabb technikáit és gyakorlatát hazai és külföldi példák elemzésével bezárólag.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Az előkészített szöveges és képanyagokat az oktató a hallgatók számára elérhetővé teszi.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: PC, projektor, vetítővászon, vagy megfelelő falfelület