bezárás

Kortársépítészet – expresszív hagyományok

Kód:

ELKORÉP

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 2

 

A tantárgy címe: Kortársépítészet – expresszív hagyományok
A tantárgy rövidített címe: Kort-Expr
Tantárgykódja: ELKORÉP
Felelős tanszéke: Művészetelméleti
Oktatója: Sólymos Sándor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Szabadon választható szakmai elmélet
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?: 8. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 26 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Építészettörténet (ELÉPI)
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Tájékozottság a félév anyagából.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Félév végi vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Vizsgán nyújtott teljesítmény értékelése.
Vizsgakövetelmények: A félév anyagában való jártasság.
Oktatási módszerek: Előadás, vetített képek elemzése, kommentárokkal.
Javasolt tanulási módszerek: Előadások látogatása, ajánlott irodalom és vizsgaanyagok tanulmányozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Szakmai tájékozottság és képességek fejlesztése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A szemeszter alapgondolata a rendre felbukkanó erősen plasztikus, expresszív építészeti és szobrászati megjelenés, kulturális és szimbolikus hátterének vizsgálata. Ami a szintén rendszeresen megjelenő redukált minimális eszközrendszerrel operáló tendenciáknak mintegy a kiegészítő minősége. A tananyagban áttekintjük a legfontosabb plasztikus, expresszív szobrászati és építészeti térértelmezési tendenciákat. A szemeszter folyamán érinteni kívánjuk a szobor elhelyezés, és a szobrászati, téri látvány legfontosabb körülményeit, hazai és külföldi példák elemzésén keresztül.
1. Történeti előképek a „Klasszikus vs. Romantikus” dualizmus okai, következményei
2. A 20. Századi expresszionizmus kulturális és elméleti háttere A. Loos és W. Worringer
3. A Deutscher Wekbund és a Bauhaus szemlélete, újításai és hatásai
4. A német expresszionisták, E. Mendelsohn, H. Scharoun, B. Taut és mások
5. Le Corbusier és Alvar Aalto plasztikus építészete és ennek hatásai
6. J. Utzon és E. Saarinen plasztikus építészete és ennek hatásai
7. A CIAM modernizmus és Brasilia építészete, O. Niemeyer
8. Késő-modern látványosságok okai és következményei, Archigram, J. Kaplicky
9. A „Klasszikus vs. Romantikus” posztmodern, a kettős kód elmélet és/vagy gyakorlat
10. A dekonstrukció eszközrendszere, teoretikus háttere, sztárjai és hirtelen vége
11. „9.11.” következményei az építészetben… Biomorfizmus, Organomorfia, Rizomorfia
12. Emergencia és az emergens építészet, emergens látványosságok
13. Konzultáció, kurzusértékelés
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Sólymos Sándor: 52 építészeti előadás IV.
Kósa Zoltán: A XX. század építészete; Modern amerikai építészet
Jürgen Joedicke: Modern építészettörténet
Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története
Vámossy Ferenc: Az építészet története, a Modern Mozgalom és a késő-modern
Bruce Alsopp: Merre tart az építészet?
A modern építészeti lexikon, vonatkozó címszavai.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: PC, projektor, vetítővászon, vagy megfelelő falfelület