bezárás

Festészet ikonográfia

Kód:

FEIKO

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 3

 

A tantárgy címe: Festészet ikonográfia
A tantárgy rövidített címe: Festészet ikonográfia
Tantárgykódja: FEIKO
Felelős tanszéke: Művészettörténeti
Oktatója: Forián Szabó Noémi
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező elméleti alapismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?: 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: -
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli és írásbeli számonkérés.
Az osztályzat kialakításának módja: A szóbeli és írásbeli kérdésekre adott válaszok értékelése. Osztályzás: 1-5-ig.
Vizsgakövetelmények: Az órai tananyag és a szakirodalom ismerete.
Oktatási módszerek: Vetítettképes előadás, egyéni feladatmegoldás és egyéni konzultáció.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, a szakirodalom tanulmányozása, tárlatlátogatás, továbbá vázlatrajz készítés az előadások és a szakirodalom képanyaga valamint a múzeumi műtárgyak alapján.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2-3 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kutatás, vázlatkönyv készítés.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Ikonográfiai és festészettörténeti képzés a festő szakos hallgatók számára.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az ikonográfia fogalmának történeti és kortárs nézőpontból való értelmezése 1. a modern festészet és az ikonográfiai hagyomány, 2. a modern festészet és a „másolás” (sokszorosítás) és 3. a posztmodern festészet és az appropriáció kérdéskörén belül.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: PC, projektor.