bezárás

Középkori magyar szobrászat szeminárium

Kód:

MTKMSZC

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3

 

A tantárgy címe: Középkori magyar szobrászat szeminárium
A tantárgy rövidített címe: Középkori magyar szobrászat szeminárium
Tantárgykódja: MTKMSZC
Felelős tanszéke: Művészettörténeti
Oktatója: Forián Szabó Noémi
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező elméleti alapismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?: 3., 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Szemináriumi dolgozat, előadás.
Tanulmányi követelmények: -
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli és írásbeli számonkérés.
Az osztályzat kialakításának módja: A szóbeli és írásbeli kérdésekre adott válaszok értékelése. Osztályzás: 1-5-ig.
Vizsgakövetelmények: Az órai tananyag és a szakirodalom ismerete.
Oktatási módszerek: Vetítettképes előadás, egyéni konzultáció: felkészítés a szakirodalom használatára, és a szemináriumi dolgozat megírására.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, a szakirodalom tanulmányozása, múzeumlátogatás, továbbá szemináriumi dolgozat készítés az előadások és a szakirodalom alapján.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Szemináriumi dolgozat készítése, előadás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A középkori magyarországi szobrászat történetének oktatása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A XI-XV. századi magyarországi szobrászat története. A román és a gótikus stílus sajátosságai: a magyarországi emlékek európai és helyi stíluskapcsolatai.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kötelező irodalom:
A középkori művészet történetének olvasókönyve. XI-XV. század, (Szerk.: Marosi Ernő) Budapest 1997
Marosi Ernő: A középkor művészete I. 1000-1250, Budapest 1997
Marosi Ernő: A középkor művészete II. 1250-1500, Budapest 1997
Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. (Szerk.: Galavics G., Marosi E., Mikó Á., Wehli T.) Gyula, 2001.
Ld. továbbá az órai anyaghoz és a szemináriumi témákhoz mellékelt ajánlott irodalmat.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: PC, projektor.