bezárás

Művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek III.

Kód:

KEMŰKUA

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

A tantárgy címe: Művészet- és kultúrtörténeti alapismeretek I
A tantárgy rövidített címe: Kultúrtörténet
Tantárgykódja: KEMŰKUA3
Felelős tanszéke: Képzőművészet-elmélet
Oktatója: Mélyi József
Melyik tantárgycsoportba sorolt: szabadon választható tárgy, szakképzési modul
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?
(1-10):
a mintatanterv szerint
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 24
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények:
Jelenlét az órák legalább 75%-án, megadott szakirodalom ismerete, aktív részvétel az órai munkában.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: szóbeli kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli kollokvium értékelése
Vizsgakövetelmények:
Félév során megadott szakirodalom és az órai anyag ismerete, önálló véleményalkotás kortárs műalkotásokról
Oktatási módszerek:
Előadások illetve a bemutatott művek értelmezésének közös megvitatása
Javasolt tanulási módszerek: részvétel az előadásokon, egyéni felkészülés a megadott szemelvények, szakirodalom alapján
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:
Művészet- és kultúrtörténeti bevezető előadássorozat.

 

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Kultúrtörténeti áttekintés az embergépek ábrázolásának történetéről. A kurzus során a hallgatók irodalmi, képzőművészeti, filmes, zenei stb. példákon keresztül megismerkednek az automaták és különböző embergépek keletkezésének és ábrázolásának történetével, a XVIII. század közepétől napjainkig. Az órák alkalmával a hallgatók filozófiai és tudománytörténeti áttekintést kapnak az embergép fogalmának kialakulásáról és metamorfózisáról, a beprogramozható zenélő automatáktól a videoklipekben megjelenő kiborgokig.

 

Főbb témakörök:

 

Felvilágosodás és embergép

Kempelen automatái

A Bauhaus és az embergép

A számítógép mint embergép története

A munka és az automata (Chaplin és a Taylor-módszer)

Embergép és sci-fi (Szárnyas fejvadász és 2001: Űrodüsszeia)

Embergép a médiaművészetben

A másik teste – testképek változása

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

György Péter: A másik teste. Café Bábel, 1996/2

Donna Haraway: Kiborg kiáltvány. Replika, 2005/51-52.

Ridley Scott: A szárnyas fejvadász

 

Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: