bezárás

Jelenkori művészet

Kód:

MTJKM

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 32K 3

 

A tantárgy címe: Jelenkori művészet
A tantárgy rövidített címe: Jelenkori művészet
Tantárgykódja: MTJKM
Felelős tanszéke: Művészettörténeti tanszék
Oktatója: Forián Szabó Noémi
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?: Festőművész szakon 9., 10. szemeszter
Grafikusművész szakon 5, 6. szemeszter
Szobrászművész szakon 7. 8. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: -
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli és írásbeli számonkérés.
Az osztályzat kialakításának módja: A szóbeli és írásbeli kérdésekre adott válaszok értékelése. Osztályzás: 1-5-ig.
Vizsgakövetelmények: Az órai tananyag és a szakirodalom ismerete.
Oktatási módszerek: Vetítettképes előadás, csoportos feladatok, egyéni konzultáció.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, a szakirodalom tanulmányozása, tárlatlátogatás, prezentáció készítése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Prezentáció készítése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kortárs művészet történetére (jelentős alkotók, művek, események, kiállítások, stb.) vonatkozó alapismereteknek az átadása és a kortárs művészeti élet fórumainak, intézményeinek a megismertetése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kortárs művészet tendenciáinak ismertetése egy-egy kiválasztott életmű bemutatásán, vagy több kiválasztott mű elemzésén keresztül vetítettképes előadással és interaktív módszerekkel (beszélgetés, csoportos feladatmegoldás).
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): ld. az órai anyaghoz mellékelve
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: PC, projektor.