bezárás

Tájépítészet

Kód:

SZMTÁJÉ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Szobrász Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

A tantárgy címe: Tájépítészet
A tantárgy rövidített címe: Tájépítészet
Tantárgykódja: SZMTÁJÉ
Felelős tanszéke: Szobrász tanszék
Oktatója: Török Péter
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?: 9., 10. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modull
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium (prezentáció)
Tanulmányi követelmények: -
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: -
Vizsgakövetelmények: A félév kollokviummal zárul, amely a féléves feladat egyéni, szóbeli és vetítettképes prezentációját és közös megvitatását jelenti az utolsó két előadás keretén belül.
Oktatási módszerek: Előadás, vetítettképes prezentáció.
Javasolt tanulási módszerek: Az óelőadások látogatása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A hallgatók az első félév során koncepciókat dolgoznak ki arra, hogy egy tetszőleges objektum különböző táji kontextusba helyezve,vagy egy adott tájba illesztett különböző objektumok milyen jelentésváltozást  eredményeznek.
A második félév során egy-egy választott kortárs városi közpark elemzése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Szakmai tájékozottság és képességek fejlesztése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. félév
A táj az ember és a természet kapcsolatából létrejövő hibrid organizmus, mely folytonos átalakulásban van. Az ember jeleket hagy, és jeleket hagy a természet is. A táj ezeknek a jeleknek az összessége, egy olyan plasztikus rendszer, amely olvasható, írható és megformálható. A kurzus az alkotói viselkedés különböző formáival foglalkozik, a művészet etikai vonatkozásaival más és más táji kontextusban. A szemeszter során konkrét alkotásokon és projekteken keresztül foglalkozunk a táj jelentéseinek értelmezésével illetve alakításának lehetőségeivel, a táj mint művészi médium tulajdonságaival, valamint a századunk legnagyobb ökológiai kihívásaival.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök
1. A táj mint médium
2. A táj építészete
3. Land art, Earth art, Environmental art, Eco art
4. Ökológiai kihívások

II. félév
Konkrét alkotásokon keresztül vizsgálja a táj-, park-, és köztérépítészet aktuális tendenciáit. A félév során kortárs nemzetközi példák elemzése mellett hazai tájépítész tervezők és tervező irodák mutatkoznak be egy-egy projektjükkel. A félév célja, hogy segítse a diszciplínák közötti párbeszéd kialakítását, illetve a jövőben lehetséges szakmai kapcsolatok megalapozását.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: PC, projektor.