bezárás

Szobrászat épített térben

Kód:

SZOÉPT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Szobrász Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 32GY 3

 

A tantárgy címe: Szobrászat épített térben
A tantárgy rövidített címe: Szobrászat épített térben
Tantárgykódja: SZOÉPT
Felelős tanszéke: Szobrász tanszék
Oktatója: Farkas Ádám
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően szakmai elméleti ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):

7., 8. szemeszter

Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modull
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Szobrászat 6. és Építészet 4. szemeszterének teljesítése.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az előadásokon és a szemináriumokon való aktív részvétel.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A tervdokumentáció konzultációkon történő ismertetése és bemutatása.
Az osztályzat kialakításának módja: A szóbeli vizsga és a tervdokumentáció értékelése.
Vizsgakövetelmények: Saját szobortervhez konkrét tervdokumentáció elkészítése és szóbeli megvédése.
Oktatási módszerek

Előadás, vetítés.

Javasolt tanulási módszerek: Az előadások meghallgatása, jegyzetelés, előzmények és referenciák gyűjtése és elemzése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Szoborterv, költségvetés és elhelyezési tervdokumentáció
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Építészet és szobrászat eredetének és kapcsolódásának szobrászi szemszögből történő áttekintése, a szobrászi– és építészi tér értelmezése és összekapcsolása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az építészet és szobrászat eredete és kapcsolódásai; a kortárs építészet plasztikai világa; a városi térben elhelyezett szobor; a szobor térigénye; a tervdokumentáció készítésének szempontjai alapján a bírálhatóság feltételeinek biztosítása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Pogány Frigyes-Terek és utcák művészete.
Pogány Frigyes- Szobrászat és festészet az építőművészetben.

 

- Baines, J.–Malek, J.: Az ókori Egyiptom Atlasza, Helikon, Bp. 1993. és további kiad.
- David, A.R.: Az egyiptomi birodalmak, /A múlt születése/ Helikon, Bp. 1986.
- Malek, J.: Egyptian Art. /Art&Ideas/ Phaidon Press Ltd, London 1999.
- Robins, G.: The Art of Ancient Egypt. The British Museum Press, London 1997.
- Egy-egy további rövid tanulmány feldolgozása, mely a hallgató által választott témához kapcsolódik