bezárás

Klasszikus fényképészeti eljárások

Kód:

GRMFEL

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Képgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 22GY 22GY 22GY 2

 

A tantárgy címe: Klasszikus fényképészeti eljárások
A tantárgy rövidített címe: Klasszikus fényképészeti eljárások
Tantárgykódja: GRMFEL
Felelős tanszéke: Grafika Tanszék
Oktatója: Kerekes Gábor, Vékás Magdolna
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható: Képgrafika Szakirány
szabadon választható: Tervezőgrafika Szakirány.
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):

5., 6., 7., 8. szemeszter

Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 112
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: GRMFEL01 felvételének feltétele: KGSZK 05 egyidejű felvétele;
a szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A kurzus célja a klasszikus fényképészeti eljárások ismeretének elsajátítása. Az órákon elméleti és gyakorlati példák segítik a tárgy megértését és alkalmazását.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlat, szóbeli konzultáció.
Az osztályzat kialakításának módja: Az év közben nyújtott teljesítmény, a félév közben kiadott feladatok során tanúsított aktivitás alapján.
Vizsgakövetelmények: A kiírt feladat elvégzése.
Oktatási módszerek: Konzultáció, alkotói módszerek elemzése.
Javasolt tanulási módszerek: Gyakorlati munka, tapasztalatok leszűrése, a szakirodalom ismerete, elsajátítása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2-3 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kutatás, gyakorlati tevékenység.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A kézműves fotótechnikák, más néven archaikus vagy alternatív fotótechnikák elsajátítása, amelyek képzőművészeti munkák készítésénél is alkalmazhatóak.

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. szemeszter
Fotótörténet és fotótechnikák bemutatása projektoron. Személyre szabható motívumok és tematikák ismertetése megbeszélése, digitális és analóg filmes felvételek készítéséhez. Nagyméretű negatív és pozitív filmek készítése nyomdai filmre, illetve hagyományos filmkidolgozással, vagy számítógépes fóliára nyomtatással. Eszköz és anyagismeret ismertetése. Az első un. archaikus eljárás ismertetése és gyakorlati kidolgozása, vagyis a CIANOTIPIA, más néven kéknyomat.
II. szemeszter
Ezüst és vas alapú eljárások gyakorlata. SÓPAPÍR, VAN DYKE BRAUN, nyomatok készítése.
ARANYSZÍNEZÉS.
III. szemeszter
Előkészületek a zselatin alapú eljárásokhoz. ALBUMIN, és PIGMENT PORZÁSOS más néven ANTHRAKOTIPIA készítése.
IV. szemeszter
PIGMENT ÁTVITELEK készítése, OLAJNYOMÁS. Felkészítés a kurzusok befejezésére, munkák.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Recipegyűjtemény, amit minden hallgató nyomtatott másolatban megkap. Ajánlott internet elérések: Photohistory.com, Youtoobe.com, Pinhole.com, Archfoto.hu, stb.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Fotólabor