bezárás

Képalkotás a virtuális térben

Kód:

TGKÉVT

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 44Gy 44Gy 44Gy 4

 

A tantárgy címe: Képalkotás a virtuális térben
A tantárgy rövidített címe: Virtuális képalkotás
A tantárgy kódja: TGKÉVT
Felelős tanszéke: Grafika Tanszék
Oktatója: Labanc István
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható: tervezőgrafik szakirány 4 szemeszter; képgrafika szakirány 2 szemeszter,
Szabadon választható: képgrafika szakirány 2 szemeszter
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? 5, 6, 7, 8. szemeszter
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák összesen: 112/tanév
A tantárgy kredit értéke: 4/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérése(ek) típusa(i): Gyakorlai jegy.
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, a kiadott feladatok teljesítése
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos korrektúra, az év végi vizsgafeladat ellenőrzése.
Az osztályzat kialakításának módja: Órai munka és a tanfeladat értékelése, közös megbeszélése. Év végi gyakorlati vizsga.
Vizsgakövetelmények: Vizsgafeladat.
Oktatási módszerek: A szükséges felhasználói és egyéb ismeretek bemutatása, tanfeladatok kiadása, ellenőrzése.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos műtermi munka korrektúrával.
A hallgató egyéni munkával megoldható feladatainak aránya: 8-9 feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldható feladatainak típusa: Virtuális modellek létrehozása, azok texturázása, hyperárnyalása, bevilágítása, a létrehozott jelenetelemek animálása, renderelése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kurzus célja részletes ismeretet adni a virtuális térben létrehozható  művészi, autonóm és alkalmazott jellegű munkák kivitelezéséhez az olyan területeken, mint a grafika, látványtervezés, csomagolástervezés, formatervezés és animáció. A bemutatott anyag segítséget nyújt a 3D modellező és animációs programok használatához.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. szemeszter
Poligon és NURBS modellezés A kezelőfelület megismerése, az adott program interface elemeinek konfigurálása. Navigálás, részletesség és árnyalás, a gyorsbillentyűk használata, beállítások, nézetek, panelmenük. Címsor, menü sor elemei, állapotsor elemei, shelf. Chanell Box (Állapotablak), Attribute editor (Attributum szerkesztő), layer editor (rétegszerkesztő, display layerek és render layerek), outliner, tool box elemei - tool settings; az option box; idő- és időszakasz csúszka; help line, command line. Project létrehozása.

Modellezés. Primitívek létrehozása, nurbs és polygon modellezés, felszínek létrehozása. Objektumok kijelölése, transzformálása; példányok, előzménygráf. Tengelypontok, és szerkesztésük; hierarchia és illesztés. Objektumok és azok paramétereinek megjelenítése. Komponensek kijelölése és szerkesztése; láthatóság, rétegek. Image plane-ek használata és szerkesztése.

Modellezés II. Az EP curve használata. Modellezési gyakorlatok. Mesh, Edit mesh, Proxy – a subdiv proxy használata; Deform eszközök használata a modellezéshez. Normal és displacement map. Mudbox használata, texture baking - Az approximation editor).

II. szemeszter
Hiperárnyalás: shaderezés – textúrázás. Alapvető anyagtípusok: anyagtípusok beállításai. 2D és 3D procedurális map-ek. Interaktív textúrázás. Color map, Bump map, Diffuse map és további „map”-ek. Textúraleképzés, (planar, cilindrical, spherical és atomatic mapping). Leképzési koordináták, Az UV Texture Editor használata. Textúrázási gyakorlatok. UV mapping. Textúrák szerkesztése bitkép szerkesztő programban.

III. szemeszter
Fénytípusok és fényattribútumok. Renderelési gyakorlatok. Raytrace-elt és mélységi leképzéses árnyékok, ezek beállításai, light linking, az objektumok árnyékra vonatkozó render stats beállításai. Állóképek renderelése.

Kamerák és renderelés, mental ray. Kamera típusok, attribútumok; renderelési beállítások, tételes renderelés. Maya software és maya vector renderelő bemutatása, mental ray render. Általános beállítások, a renderelő főbb mental ray beállításai, (Quality presets, anti-aliasing quality, raytracing, final gather, caustics, Global Illumination.) Render pass-ok (AmbientOcclusion), kompozitálási alapok.

HDRI képek és mental ray. A hdr kiterjesztésű képek készítése, (fotósorozat összeolvasztása 32 bites képpé, az ezekből készült körpanoráma, IBL (image-based lighting) felhasználása objektumok fotorealisztikus megjelenítéséhez). Külső és belső terek megjelenítése.

IV. szemeszter
Az animáció alapjai. Kamera animálása. Az animációs eszközök és kezelőfelületek. Animáció típusok; a grafikonszerkesztő használata; animáció renderelése, az animáció lejátszása. Playblast, FCheck.

Festési effektek. 2D és 3D festés. Effektek polygon-ná konvertálása.

Merev test és részecskedinamika alapjai. Merev test dinamika szimulálások létrehozása; erőhatások alkalmazása; kényszerek alkalmazása; részecsketípusok; mezők; rugalmas test dinamika.

Karakteranimálás alapjai. Karakter felépítés; vázak létrehozása; inverz kinematika; skinning; morfolás.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Jegyzet; Jim Lammers: Maya, a 3D világa, Dariush Derakhshani: Maya - 3D modellezés és animáció
Felhasználandó fontosabb technikai és segédeszközök: Multimédia felszereltségű műterem és a hozzá tartozó eszközök:
Egy tanári és több, a hallgatók által használt számítógép, melyek megfelelnek a kívánt rendszerkövetelményeknek, rájuk a szükséges szoftverek (Autodesk Maya 2010 és Mudbox 2010 vagy újabb, Adobe Photoshop CS3 és Illustrator CS3, After Effects CS3, vagy újabb) és a tanfeladat minták a szemeszter kezdetekor már telepítve vannak. A tanári géphez kapcsolódó projektor. Lehetőség szerint videokamera, digitális fényképezőgép, kameraállványok, nyomásérzékeny digitális táblák.