bezárás

Művésztelepi gyakorlat - tervezőgrafika szakirány

Kód:

GRAMÜV

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
60 óraMf 2 60 óraMf 2 60 óraMf 2 60 óraMf 2

 

A tantárgy címe: Művésztelepi gyakorlat - Tervezőgrafika
A tantárgy rövidített címe: Művésztelepi gyakorlat
Tantárgykódja: GRAMÜV
Felelős tanszéke: Grafika Tanszék
Oktatója: Auth Attila, Felsmann Tamás, Labancz István, Lelkes László, Rozmann Ágnes, Szabó Andrea.
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3, 5, 7, 9. szemeszter
Képzési idő évente: 60 óra/félév
Tanulmányi szint: Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 240 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A tanulmányi szintnek megfelelő szemeszter eredményes teljesítése.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Beszámoló, háromfokozatú értékelés.
Tanulmányi követelmények: A művésztelepi terepmunka során felmerülő szakmai problémák kijelölése és megoldása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Művésztelepi szakmai beszámoló a következő szemeszter elején.
Az osztályzat kialakításának módja: -
Vizsgakövetelmények: Részvétel a művésztelepen, és a kiírt feladat elvégzése.
Oktatási módszerek: -
Javasolt tanulási módszerek: Gyakorlati munka, tapasztalatok leszűrése, a szakirodalom ismerete, elsajátítása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A művésztelepi gyakorlatok célja a következő szemeszter előkészítése, programozása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Alapképzésben az I. és II. tanévet, majd a szakképzésben a III. tanévet követő művésztelepek során olyan gyakorlati programok megvalósítása lehetséges, melyek tanév közben – hely, műhelykapacitás vagy idő hiányában – nehezen vagy egyáltalán nem oldhatóak meg (pl. analóg fotózási gyakorlat) vagy olyan projektek, workshop-ok, melyek egy adott, speciális helyszínhez kötöttek és/vagy csapatmunkát igényelnek. (pl. helyi közösség kulturális tevékenységéhez kapcsolódó tervezőgrafikai programmunka).
IV. tanévet követően önálló kutató munkával diplomaterv készítése.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -