bezárás

Tipográfia és jelenetalkotás a virtuális térben

Kód:

GRVTIP

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 42Gy 4

 

A tantárgy címe: Tipográfia és jelenetalkotás a virtuális térben
A tantárgy rövidített címe: Tipográfia és jelenetalkotás a virtuális térben
A tantárgy kódja: GRVTIP
Felelős tanszéke: Grafika Tanszék
Oktatója: Szabó Andrea
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható: tervezőgrafika szakirány
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? 7, 8. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák összesen: 56 óra
A tantárgy kredit értéke: 4/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A félévek egymásra épülnek
A félév végi számonkérése(ek) típusa(i): Gyakorlati munka értékelése és vizsgamunka.
I. félévben gyakorlati  jegy
II. félévben vizsgamunka, gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A kiadott feladatok határidőre való elkészítése, konzultációkon való részvétel.
Az órákon való részvétel, a kiadott tervezőgrafikai feladatok megjelölt határidőre való megoldása és bemutatása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A gyakorlati felkészültség ellenőrzésének módja a meghatározott mennyiségű feladatok elvégzésének határidőre való beadása.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzatokat az elért felkészültség színvonala, a feladatok mennyiségi és határidős megléte, de legfőképp az elkészített feladatok minősége határozza meg.
Vizsgakövetelmények: Az a hallgató tehet vizsgát, aki a kiadott feladatokat mennyiségileg teljesítette.
Oktatási módszerek: A gyakorlati oktatás egyedi korrektúra keretében történik, itt a feladathoz, illetve a hallgató egyéniségéhez igazított egyedi megoldásokat kínálunk fel, értékeljük az elkészült terveket, segítünk azok kiválasztásában, megoldástípusokat ismertetünk.
Javasolt tanulási módszerek: Tervezési feladatok esetén több elmélyült terv, ötlet felvázolása után az egyedileg kialakított korrektúra figyelembevételével, mérlegelésével a végleges tervváltozat kialakítása.
A hallgató egyéni munkával megoldható feladatainak száma: 6-12 feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldható feladatainak típusa: Rövid animációk megalkotása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató magabiztos gyakorlati képzettséggel rendelkezzen a feladatok megvalósításához.  Az előképzése lehetővé teszi számára, hogy e terület irányába fejlessze tovább képességeit. Ismerje a legújabb technikai lehetőségeket.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. szemeszter
A program alapjainak magabiztos elsajátítása, tanfeladatok segítségével.
Rajzolás és festés a Flash-ben, vektoros grafikák és bitképek betöltése.
A könyvtár szimbólumainak használata. A színek szabályozása. Megjelenítési módszerek a gyakorlatban..

II. szemeszter 
Feladat típusok:
Stopmotion, intro, animációk, interaktív grafikák, filmek.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Eadweard Muybrige: Horses and other animals in motion, 1985
Phillip Kerman: Tanuljuk meg az Adobe Flash CS3 Professional használatát 24 óra alatt, 2007
Richard Williams: The animator’s survival kit
Chris Georgenes :How to cheat in Abobe Flash CS4 The art.
Felhasználandó fontosabb technikai és segédeszközök: Tantárgyi grafikai eszközök:
Számítógéppark: lMac, projektor, Adobe Design Collection, digitális fényképezőgép.
Személyes grafikai eszközök:
1 db cserélhető adathordozó.