bezárás

Digitális gyakorlatok a festészetben II.

Kód:

FEMDIGI

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Festő Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 32Gy 3

 

A tantárgy címe:Digitális gyakorlatok a festészetben II.
(alcím: Nemcsak csendes állóképben gondolkodunk I.)
A tantárgy rövidített címe:Digitális gyakorlatok a festészetben I.
Tantárgykódja:FENDIGI
Felelős tanszéke:Festő tanszék
Oktatója:Erdődy József Attila művésztanár
Melyik tantárgycsoportba sorolt:Szabadon választható
Képzési idő szemeszterekben:2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):7., 8.. szemeszter
Képzési idő hetente:2 óra kurzus, 4 óra otthoni felkészülés
Tanulmányi szint:Szakképzési modull
Tanórák száma összesen:54 óra
A tantárgy kredit értéke:3/félév
Az oktatás nyelve:Magyar.
Igénytől függően angol összefoglalás és konzultáció.
Tanulmányi előkövetelmények:Digitális gyakorlatok a festészetben I. 2 szemesztere.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i):Gyakorlati jegy, szóbeli és munkabemutatás
Tanulmányi követelmények:A technikai eszközök és megvalósítási módszerek, technikák elsajátítása, tudatos és kreatív alkalmazása a művészeti, kutatási programban.
Az ismeretek ellenőrzésének módja:A program és technikai eszközhasználat, a feladatmegoldások számonkérése, a készülő vagy elkészült munkák konzultatív vezetése, megvitatása és az eredmények, művek kiértékelése.
Az osztályzat kialakításának módja:1. megfelelő gyakorlati érdeklődés és a tantárgy kínálta elméleti és gyakorlati lehetőségek kreatív alkalmazása
2. a feladatok elvégzése
Vizsgakövetelmények:A programok és technikai eszközök ismerete és alkalmazásszintű kezelése, a feladatmegoldások és elkészült munkák bemutatása.
Oktatási módszerek:Csoportos történeti, szakmai elméleti, és gyakorlati oktatás, szemléltetés, kísérletezés, egyéni gyakorlati tevékenységek konzultatív vezetése, az eredmények egyéni és kollektív kiértékelése
Javasolt tanulási módszerek:Részvétel az órákon, a tanultak feldolgozása és alkalmazása, egyéni kísérletezés, próbafeladatok végzése, kérdések felvetése és megvitatása
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:Témánként 1. de, a munkák jellegétől és technikájától függően, szemeszterenként legalább 4 feladat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:Elméleti:
A megvalósításra szánt ötletek, kutatási témák megfogalmazása, és prezentálása.( pl. szinopszis és/vagy Storyboard, de legalább projekt-leírás formájában)
Gyakorlati:
A feldolgozásra szánt anyagok kezelése az elsajátított technikai ismeretek megfelelő és önálló alkalmazásával, illetve konzultatív vezetéssel
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:A technikai eszközök és megvalósítási módszerek, technikák tudatos és kreatív alkalmazása a művészeti, kutatási programban.
A Festő Tanszék digitális stúdiója (Epreskert 2/6)  interdiszciplináris jellegénél fogva nyitott nemcsak a festő, hanem a szobrász, grafikus, tanár szakos, de egyéb hallgatók számára is, így szemléleti kiegészítő lehetőséget nyújt az intermedia szakos hallgatók számára egyaránt.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):1. szemeszter
Számítógép és szoftverkörnyezet.
Az írásjeltől a digitális szövegig.
Szövegszerkesztő program(ok) bemutatása és alkalmazása.
Szöveg prezentálása.
A valós képtől a digitális képig.
Képfeldolgozó program(ok) bemutatása és alkalmazása
A digitális képi anyag megjelenítési lehetőségei.

2. szemeszter
Festészet digitális technikával.
Digitális kép-komponálási gyakorlatok.
Digitális effekt és színgyakorlatok.
Kiadványszerkesztési gyakorlatok.
Portfolió és szakmai dolgozat szerkesztési kísérletek.
Offline és online prezentációk készítése.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):Szövegszerkesztő, képfeldolgozó és - prezentációs program ismertetők
Színelméleti írások és ismertetők
Rudolf Arnheim: Vizuális élmény
Rudolf Arnheim: A film, mint művészet
Peternák Miklós: Új képfajták
Walter Benjamin: Műalkotások a technikai sokszorosítás  korában
Virágvölgyi Péter: Kiadványszerkesztés
Erdődy J.A.: Digitália - ICA Dunaújváros 2003/6
Moholy-Nagy László: A festéktől a fényig
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: