bezárás

Hegesztési ismeretek

Kód:

SZMHEGI

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Szobrász Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22Gy 3

 

A tantárgy címe: Hegesztési ismeretek
A tantárgy rövidített címe: Hegesztési ismerete
Tantárgykódja: SZMHEGI
Felelős tanszéke: Szobrász Tanszék
Oktatója: Drabik István
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modull
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 1. szemeszter 2 kreditpont,
2. szemeszter 3 kreditpont.
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Munkavédelmi oktatás teljesítése,  a Szobrászat 4. szemeszter teljesítése.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): 1. szemeszter kollokvium,
2. szemeszter vizsgamunka, gyakorlati jegy.
Tanulmányi követelmények: -
Az ismeretek ellenőrzésének módja: 1. szemeszter: szóbeli vizsga,
2. szemeszter: vizsgamunka értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: 1. szemeszter: szóbeli vizsga értékelése,
2. szemeszter: gyakorlati jegy.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: 1. szemeszter: előadás, demonstráció,
2. szemeszter: előadás, demonstráció, korrektúra.
Javasolt tanulási módszerek: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 1. szemeszter: a fémmegmunkálás és a hegesztés elméleti alapjainak megismertetése,
2. szemeszter:a fémmegmunkálás és a hegesztés gyakorlati alapjainak megismertetése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A szobrászatban használatos fémek (vas, alumínium, ólom, réz, bronz) tulajdonságai, megmunkálásuk, forrasztásuk, hegesztésük.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -