bezárás

Elméleti kutatás szobrász szakdolgozathoz

Kód:

SZMEKSZD

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Szobrász Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 32GY 3

 

A tantárgy címe: Elméleti kutatás szobrász szakdolgozathoz
A tantárgy rövidített címe: Szakdolgozati előkészítő
Tantárgykódja: SZMEKSZD
Felelős tanszéke: Szobrász  Tanszék
Oktatója: Farkas Ádám, Karmó Zoltán, Kő Pál, Sass Valéria
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-1

9., 10. szemeszter

Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modull
Tanórák száma összesen: 54
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Szobrászat 8. szemeszter teljesítése
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Írásbeli és szóbeli feladatok teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Írások és előadások számonkérése.
Az osztályzat kialakításának módja: Írásművek és előadások értékelése.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Konzultáció, korrektúra, előadás.
Javasolt tanulási módszerek: Könyvtár használat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Szóbeli előadás, írásos beszámoló.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

Elősegíteni az egyéni témaválasztáson alapuló szakdolgozat színvonalas és szakszerű létrehozását.

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Egyéni témaválasztástól függő kutatások.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Az egyéni és aktuális szakdolgozat támájától függő szakirodalom.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -