bezárás

Esztétika záróvizsga szakszeminárium

Kód:

ELEZVC

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 3
A tantárgy címe: Esztétika záróvizsga szakszeminárium
A tantárgy rövidített címe: Esztétika
Tantárgykódja: ELEZVC
Felelős tanszéke: Művészetelméleti
Oktatója: Varga Tünde
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt: Festőművész, szobrászművész szak.
Kötelezően választható: grafikusművész szak.
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 10. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 24óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Esztétika - Művészetelmlet 8. (ELEME08) teljesítése
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Szöveg összefoglalók, rendszeres órai munka.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Írásbeli feladatok.
Az osztályzat kialakításának módja: Írásbeli feladatok és órai munka értékelése.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Csoportmunka, csoportos vita, vagy csoportmunkán alapuló írásgyakorlat, szövegelemzés.
Javasolt tanulási módszerek: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Minimum 1 dolgozat, valamint aktív órai munka.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Elemző dolgozat.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kurzus célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson tudományos és szakmai szövegek értelmezéséhez, elkészítéséhez, valamint hogy a hallgatók képesek legyenek saját álláspontjukat magas szintű tudományos nyelvezettel írásban kifejteni.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

A szeminárium során a hallgatók záróvizsga-, illetve diplomadolgozatainak téziseit, meglátásait strukturáljuk a tudományos dolgozat kritériumainak megfelelően.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  Art Monthly, Flash Art, Frieze, e-flux, stb illetve tudományos (October, Journal of Aesthetics) folyóiratok aktuális szövegei.
Aczél, Richard: Hogyan írjunk esszét? Budapest, Osiris Kiadó 2004.
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, 1996.
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Osiris, 2005.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó, 2002.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -