bezárás

Idegennyelvű szakszövegolvasás

Kód:

ELIDSZOL

Oktatás nyelve:

Magyar

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 3
A tantárgy címe: Idegennyelvű szakszövegolvasás
A tantárgy rövidített címe: Szakszövegolvasás
Tantárgykódja: ELIDSZOL
Felelős tanszéke: Művészetelméleti
Oktatója:  
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt: Festőművész, szobrászművész szak.
Kötelezően választható: grafikusművész szak.
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 9. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 30 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények:  
Az ismeretek ellenőrzésének módja:  
Az osztályzat kialakításának módja:  
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek:  
Javasolt tanulási módszerek: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:  
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

 

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -