bezárás

A projekt bemutatása

A Közép-magyarországi Régióban összpontosul a magyar felsőoktatási intézmények jelentős része. A kis földrajzi területen koncentrálódott több felsőoktatási intézmény nagyszámú oktatója és hallgatója, továbbá az intézményi könyvtárak nagyszámú egyéb olvasója elég gyakran rászorul arra, hogy más könyvtárak szolgáltatásait vegye igénybe. Jelentős igény mutatkozik az elektronikus tartalmak integrált és strukturált elérésére is.

Az egyes intézményeknél publikált tudományos eredmények nincsenek összegezve, a helyi nyilvántartások nem működnek együtt az országos nyilvántartó rendszerekkel. Számos elemzés, értékelés és piaci felmérés azt mutatja, hogy a hazai és nemzetközi felsőoktatási piacon elért helyzet megtartása vagy javítása, a "kutató egyetem" profil kialakítása nem lehetséges a publikációs tevékenység láthatóbbá tétele nélkül; a publikációknak és a felsőoktatási intézményekben keletkezett tudományos tartalmaknak a megfelelő nemzeti adatbázisokban illetve a nemzetközi kommunikációs csatornákon való megjelenítése nélkül. E felismerés eredményeképpen az egyetemek stratégiai és minőségügyi dokumentumaiban megfogalmazásra kerültek a tudományos eredmények nyilvántartásával és megjelenítésével kapcsolatos fejlesztési szükségletek. 

Az integrált könyvtári rendszerek sok éve működnek, a könyvtári katalógusok folyamatosan bővülnek és épülnek, nagyszámú digitális tartalom jött és jön létre naponta, a rendelkezésre álló adatmennyiség napról napra bővül. A digitális tartalmak azonban fragmentáltan jelennek meg, elérhetőségüket és funkcionalitásukat tekintve egyaránt. Ezen körülmények indokolják egy közös keresőfelület létrehozását, és a digitális tartalmak általánosan kereshetővé és hozzáférhetővé tételét.

A projekt másik fő eleme az intézményekben keletkezett tudományos tartalmak megőrzése és szolgáltatása elektronikus archívumokon keresztül. A konzorcium által megvalósított fejlesztés a különböző tudományterületek tartalmait összeadva, egységes kiindulópontot és egységes felületet biztosítva a megbízható és ellenőrzött tudományos információszerzés új forrását jelenti. A tárolt dokumentumok feldolgozásával az eltérő tudományos szintű tartalmak a felhasználók különböző csoportjai számára célzottan hozzáférhetővé tehetők; tehát a tudományos mellett az általános, közérdekű ismeretszerzés céljaira is hasznosíthatók.

A megvalósult projekt szolgáltatásai lehetőséget nyújtanak a középfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok számára a választott felsőoktatási szakterület alapos megismerésére s ezzel megalapozott karrier-tervezésre. 

Az élethosszig tartó tanulás koncepciója megköveteli az iskolai tanulmányaikat már befejezettektől, hogy a tanulást továbbra életformájuknak tekintsék. A munkaerőpiaci elemzések azt mutatják, hogy ehhez alternatív oktatási lehetőségekre és formákra van szükség. Ezt hivatott biztosítani az élethosszig tartó tanulás és önálló ismeretszerzés kooperatív megoldását támogató, portálba épített keretrendszer. Ez a szolgáltatáscsomag új lakossági rétegek bevonását teszi lehetővé a felsőoktatási intézmények által létrehozott tudományos eredmények és információk felhasználói körébe, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, a leszakadó térségek felnőtt népességére. A projekt ezen részvénytevékenysége jelentős mértékben épít azokra a kísérleti eredményekre és tapasztalatokra, amelyek az egyetemeken az interaktív elektronikus oktatás területén halmozódtak fel.