bezárás

Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzési szak

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
Tantárgy Kód 1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
Kötelezően előírt
A kortárs kurátori tevékenység elmélete és gyakorlata KEM-KUTE 3 Gy 3 3 Gy 3
A kortárs műkritika gyakorlata és módszerei KEM-KMŰ 3 Gy 3 3 Gy 3
A kortárs művészet gyakorlata, történeti vonatkozásai és előzményei KEM-KMGYT 3 Gy 3 3 Gy 3
A kurátori tevékenység módszertana KEM-KUTM 2 K 2 2 K 2
A művészeti gyakorlat története a modernitástól napjaink kortárs művészetéig KEM-MGYT 2 K 2 2 K 2
Bevezetés a kortárs képzőművészet intézményes kereteibe KEM-BKÉMI 2 K 2 2 K 2
Bevezetés a kortárs műkritika gyakorlatába és módszereibe KEM-KMŰGY 3 Gy 3 3 Gy 3
Bevezetés a kurátori tevékenység elméletébe KEM-BKUTE 2 K 2
Bevezetés a kutatásmódszertanba KEM-BKUTM 3 Gy 3
Bevezetés a modern és kortárs művészetelméletekbe KEM-BMOKM 2 K 2
Kiállítás rendezési gyakorlat KEM-KIÁR 5 Gy 5 5 Gy 5 5 Gy 5 5 Gy 5
Kutatásmódszertan és szakszöveg írás KEM-KUM 3 Gy 3 3 Gy 3
Modern és kortárs művészetelméletek KEM-MOKM 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Kötelezően választható
Alkotó elemzés IMALE 4 K 3 4 K 3 4 K 3 4 K 3
Építészettörténet (MA) ELÉPI 2 K 2 2 K 2 2 K 2 2 K 2
Modern és kortárs művészetelméletek KEM-MOKM 3 Gy 3 3 Gy 3 3 Gy 3
Számítógéptörténet IMSZT 2 K 2
Szellemi alkotások joga ELJOG 2 K 2
A kortárs művészet gyakorlata, történeti vonatkozásai és előzményei KEM-KMGYT 3 Gy 3 3 Gy 3