bezárás

KMOP pályázat

ÚSZT logó

Projekt száma: KMOP-4.2.1/B-10-2011-0003


Projekt neve: A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézetének oktatási és kutatási infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása

A projekt megvalósulásának helyszíne: Magyar Képzőművészeti Egyetem

A projekt megvalósításának kezdete: 2011. 10. 01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2013. 01. 31.

A támogatás mértéke: 100 618 863 Ft (85%)

A projekt összköltsége: 118 375 124 Ft

A projekt tartalmának rövid ismertetése:
Projektünk hosszú távú, általános célja a kor színvonalának megfelelő természettudományos oktatásban részesülő, digitális dokumentálásban jártas restaurátor szakemberek képzésével az MKE versenyképességének megőrzése, a hazai és nemzetközi együttműködések erősítése.

Tanszékünk jelenleg az egyetlen egyetemi szintű intézmény hazánkban, ahol művész- és tárgyrestaurátor-képzés folyik. Az oktatás fele részben elméleti jellegű, amiben tudjuk követni a nemzetközi fejlődést. A gyakorlati, természettudományos képzés viszont az ehhez szükséges műszeres, számítógépes laborháttér, illetve modern dokumentációs eszközök hiánya miatt elmarad a nemzetközi sztenderdektől. A hiányok pótlása érdekében a projekt keretében a következő fejlesztéseket tervezzük:

  • Új, nagyobb kapacitású, oktatási célra elkülönített anyagvizsgálati mikroszkópos labort alakítunk ki, majd szerelünk fel asztali és helyszíni vizsgálatokhoz szükséges mikroszkópokkal, informatikai eszközökkel. Ez hosszabb vizsgálati időt, az eredmények alaposabb kiértékelését, a digitális képfeldolgozás gyakorlati elsajátítását teszi lehetővé. A restaurátorkutatók részére asztali és állványos mikroszkópokkal, informatikai eszközökkel, mobil röntgenberendezéssel felszerelt, Magyarországon és a környező országokban egyedülálló anyagvizsgálati mikroszkópos kutatólabort hozunk létre, amitől további kutatások indulását és együttműködések kialakulását várjuk.
  • A restaurátori vizsgálatok és kutatások a digitális technika megjelenésével erősen megváltozott dokumentálási módjaihoz professzionális fotófelszerelést szerzünk be, illetve az ehhez szükséges megfelelő informatikai hátteret biztosítjuk mindkét laborban.

Projektünk hatására a restaurátori kutatásokban megerősödnek a természettudományos gyakorlati alapú kutatási metodológiák, nő a kutatások száma, a K+F projektek eredményesebbé válnak. Emellett elősegítjük a magas szintű restaurátori anyagvizsgálatok terjedését, e a hazánk területén folyó restaurátori munka színvonalának egyenletessé válását.

A projekt szakmai vezetője: Galambos Éva DLA, egyetemi tanársegéd (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Restaurátor Tanszék)

Projekt menedzser: Bóna István DLA, egyetemi adjunktus (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Restaurátor Tanszék)
 
A projektet finanszírozó szerv neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Közreműködő Szervezet.