bezárás

Kortárs grafika

Kód:

GRKOG

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Képgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2
A tantárgy címe: Kortárs grafika
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: GRKOG
Felelős tanszéke: Grafika Tanszék
Oktatója: Madácsy István
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):

7., 8. szemeszter

Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modull
Tanórák száma összesen: 56
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Az első félév felvételének feltétele a KGSZK06 eredményes teljesítése, továbbá a  szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása, az előirt feladatok teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Képfelismerés, szóbeli felelet, esszé írása.
Az osztályzat kialakításának módja: A felmérők eredményei alapján.
Vizsgakövetelmények: A megadott téma kifejtése.
Oktatási módszerek: Előadás, vetítés, kiállítás látogatás.
Javasolt tanulási módszerek: Órai részvétel, a szakirodalom tanulmányozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A tantárgy célja, hogy az Egyetemes és magyar grafikatörténet kurzus mellett, ismereteket adjon a hallgatóknak elsősorban az 1980-as évektől napjainkig tartó periódus egyedi és sokszorosító grafikai tendenciáról, valamint alkotóművészeiről.

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Első szemeszter:
Kortárs grafikusok műveinek bemutatása, elemzése. Főként a hagyományos kánontól eltérő alkotói módszerek, koncepciók, technikák és anyaghasználat ismertetése.
Második szemeszter:
A grafika műfajának határterületei, multimediális megjelenései, anyag- és technikai kísérletek.
A neoavantgarde mozgalmak új grafikai műfajai: könyvművészet, művészkönyv, könyv-objekt.
Grafika és animáció, grafikai installációk.
A kiállítóhelyeken kívül, nyilvános terekben megjelenő grafikai alkotások.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Katalógusok, internetes honlapok.
David Antin et al.: Idegen az ajtóban, Bp., Artpool, 1999.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, projektor