bezárás

Zbigniew Rybczyński workshop

Zbigniew Rybczyński

Workshop, 16-18 October 2012
The status and meaning of contemporary digital imagery

Historical context, personal experiences.
Scientific and artistic implications: the importance and meaning of experiment.
Invention, innovation in art – the role and possibility of visualization
Why artist should learn programming?

A Workshop magyar nyelvű leírása

A digitális kép állapota és jelentése ma

A workshop a technikai képek elmúlt 40 évben megfigyelhető radikális átalakulását mutatja be, mindenekelőtt a kortárs művészet és Rybczyński saját pályája, művei, technikai felfedezései, szabadalmai és ezek alkalmazása kontextusában, történeti és személyes perspektívákból tekintve.

A képek és a látás vonatkozásában a mai napig – az európai kultúrkörben legalábbis – a reneszánsz alapvető felfedezése, a perspektíva a meghatározó: így, erre a látásmódra alapulva készülnek eszközeink is, a fotográfiai kamerától a film és videó berendezéseken, monitorokon és optikákon át a computertechnikán alapuló gépekig. Ugyanakkor tény, hogy a perspektívikus ábrázolás nem felel meg az emberi látásnak, s a computerrel lehetővé vált bármely érzéki tény digitális átfordítása, kontrollja és manipulációi, így a perspektívikus ábrázolás csupán egy a lehetséges leképzési módok közül. Mégis technikai képvilágunk máig ennek rendelődik alá. Miért van ez, s mi a lehetséges alternatíva?

A tudományos és művészeti kísérletek egyszerre, egymást részben kiegészítve, részben párhuzamos pályán haladva mutatják, hogy a lehetséges tények sorából melyek a tévedések, s merre nyílnak az utak új felfedezéseket generálva. A kísérlet az egyetlen valódi teszt az elképzelt és létező valóság viszonyának meghatározásához, mindenfajta innováció és invenció alapja. Ritkán előfordul ugyan, hogy egy-egy jelentős horderejű találmány mintegy megvilágosodás-szerűen kerül felfedezésre (Newton, Einstein) de leggyakrabban a kísérlet és tévedés szisztematikus és analitikus módszereinek, pályáinak felhasználásával jutunk innovatív gondolatokhoz és találmányokhoz akár (Leonardo, Galilei).

A művészetben a kísérleti szemlélet ma a vizualitás területén különös és soha korábban nem ismert kihívások előtt áll: a vizuális – képi – világunk ugyanis (mint az Értekezés a képről c. tanulmányban olvasható) nagyjából olyan szinten áll, mint az irás és sokszorozása a könyvnyomtatás felfedezése előtt.

2012. október 16.
Technikai és művészi innováció

2012. október 17.
A programozás jelentősége – a szférikus perspektíva, a pixel-alapú kép alakítása és a mozgáskontroll programok bemutatása.

2012. október 18.
Filmpéldák az elmúlt 40 évből – a Négyzettől (1972) a Sudio Ideale felépítéséig (2012)