bezárás

Kissné Bendefy Márta

mb. bőr restaurátor specializáció vezető
Restaurátor Tanszék

Életrajz

Budapest, 1954

Végzettség és szakképzettség

Vegyész üzemmérnök. Budapesti Műszaki Egyetem, vegyészmérnöki Kar, 1976.

Egyéb tanulmányok:

Restaurátor alaptanfolyam, Központi Múzeumi Igazgatóság, 1983
Bőr szakrestaurátor szakvizsga, Magyar Nemzeti Múzeum, 1997

Külföldi kurzusok:

Scientific Principles of Conservation, ICCROM, Róma, 1990

Munkahelyek

1976-1982 BBV Táncsics Bőrgyára, vegyész-üzemmérnök gyakornok
1982-1991 Központi Múzeumi Igazgatóság, vegyész-restaurátor
1991-2003 Magyar Nemzeti Múzeum Műtárgyvédelmi Főosztály, főrestaurátor
2003-2011  Magyar Nemzeti Múzeum Műtárgyvédelmi Módszertani és Képzési Osztály, Főrestaurátor
2011- Magyar Nemzeti Múzeum - Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központja, Főrestaurátor

Oktatói tevékenység

Oktatott tárgyak: 
Az MKE Iparművészeti restaurátor szakirányon a Bőr specializáció vezetése
bőr anyagismeret, anyagtan, restaurálás/konzerválás, technikatörténet, készítéstechnika tantárgyak oktatása.
Bőrrestaurátor diplomamunkák, szakdolgozatok témavezetése

Oktatásban töltött idő: 1984-től folyamatosan

Oktatás idegen nyelven

1989 Chemical principles of leather conservation. Nemzetközi Textilrestaurátor Továbbképzés I., Budapest
1990 Bőr anyagtan és konzerválás elmélet. ICCROM Scientific Principles of Conservation Course, Róma 30 óra
1991 The chemical principles of leather conservation. Nemzetközi Textilrestaurátor Továbbképzés II., Budapest
1991 Bőr anyagtan és konzerválás elmélet. Vanttaa Institute, Helsinki 30 óra
1992 Bőr anyagtan és konzerválás elmélet. ICCROM Scientific Principles of Conservation Course, Róma 30 óra
1993 Bőr anyagtan és konzerválás elmélet. ICCROM Scientific Principles of Conservation Course, Róma 30 óra
1994 Bőr anyagtan és konzerválás elmélet. ICCROM Scientific Principles of Conservation Course, Róma 30 óra
1996 Bőr anyagtan és konzerválás elmélet. ICCROM Scientific Principles of Conservation Course, Róma 30 óra
1998 Bőr anyagtan, anyagvizsgálat és konzerválás. Conservation Methods Compatible With Research on Organic Materials nemzetközi tanfolyam, T.E.I. Athén. 7 óra
2003 Bőr anyagtan, készítéstechnika és restaurálás. EWTEK Institute, Helsinki 50 óra
2004 Bőr anyagtan és restaurálás. Universität für Angewandte Kunst, Bécs 25 óra
2004 Bőr anyagtan, készítéstechnika és restaurálás. Kurzus Hanna Grabner bécsi restaurátor hallgató részére 275 óra
2007 Bőr anyagtan, készítéstechnika és restaurálás. Metropolita University, Helsinki 25 óra
2010 Bőr anyagtan, készítéstechnika és restaurálás. Metropolita University, Helsinki 25 óra
2011 Bőr anyagtan, készítéstechnika és restaurálás. Universität für Angewandte Kunst, Bécs 25 óra
2011-2012 Bőr anyagtan, készítéstechnika és restaurálás. Kurzus Sophie Kurzmann  osztrák restaurátor hallgató részére. 412 óra
2013 Bőr anyagtan, készítéstechnika és restaurálás. Universität für Angewandte Kunst, Bécs 15 óra
2016 Bőr anyagtan, készítéstechnika és restaurálás. Szlovén restaurátorok továbbképző kurzusa, Slovenian Conservators Association, Ljubljana, 35 óra
2016 Bőr anyagtan, készítéstechnika és restaurálás. Abegg-Stiftung, Riggisberg, 35 óra

Egyéb szakmai tevékenység

-  Munkácsy Mihály festményeinek kötőanyag-vizsgálata 1986-1990
-  Részvétel az EU Raphael programjának keretében egy nemzetközi együttműködésben készült bőrös oktató CD-ROM elkészítésében. (Leather/skin and its conservation for museums and Archaeologists T.E.I. 1998-2000
-  Részvétel az EU Leonardo programjának keretében szervezett  nemzetközi CURRIC Vocational Curricula for Conservation Scientists posztgraduális PhD képzés tematikájának kidolgozásában 2001-2003
-  Részvétel az EU Marie Curie programjának keretében az EPISCON Conservation Scientist PhD pilote programban 2005-2009
-  A 2012-ben a bécsi Iparművészeti Egyetemmel folyó együttműködés keretében az IIC (International Institute for Conservation) Bécsben tartott Konferenciáján részt vett a Technikai Bizottság és a Szervezőbizottság munkájában.
-  Az Országos Restaurátor Konferencia szervezője 1991-2003 között
-  A Műtárgyvédelem c. restaurátor évkönyv szerkesztője több éven keresztül, és 1991 óta folyamatosan tagja a szerkesztőbizottságnak

Szakmai és társadalmi szervezeti tagságok:

ICCROM Magyar Nemzeti Bizottsága
Magyar Restaurátorok Egyesülete

Főbb restaurálásai munkák

1987 Egy bőrduda restaurálása. Zenetudományi Intézet
1996 Hordozható karosszék bőr kárpitjának restaurálása. Magyar Nemzeti Múzeum
1998 XVIII. századi bőr lábszárvédő restaurálása
1999 Aranyozott bőr miseruha restaurálása. Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár
2009 17. századi csizmadia műhely bőr leleteinek anyagvizsgálata,  konzerválása és készítéstechnikai felmérése

Előadások:

Hazai előadások

1987

Egy magyar népi duda restaurálása. VI. Nemzetközi Restaurátor Szeminárium, Veszprém

1987

Festett rétegek anyagvizsgálata a KMI Restaurátor Osztályán (Török Klárával közösen) XIII. Országos Restaurátor Konferencia
Festészeti anyagok Munkácsy Mihály „Műterem” c. festményén az újabb vizsgálatok eredményeinek tükrében. (Velledits L.- Wittmann Zs.-Török K.-) Francia Tudományos Hét, Magyar Nemzeti Galéria

1989

Munkácsy Mihály három festményén végzett mikroszkópos vizsgálatok 1988-as eredményei (Török Klárával közösen) MTA Restaurátor Munkabizottságának ülése, Magyar Tudományos Akadémia
1990 A római Néprajzi Múzeum korszerű kialakítása kedvezőtlen körülmények között. XVI. Országos Restaurátor Konferencia

1992

Ioncserélők alkalmazása érzékeny, fémmel kombinált régészeti anyag tisztítására. Fa és fémrestaurátor Konferencia, Debrecen.

1994

Munkácsy Mihály festményeinek vizsgálata (Poszter, Török Klárával közös munka). Munkácsy Emlékülés, Debrecen

1995

Ásatásból előkerült szerves anyagtöredékek mikroszkópos vizsgálata. XX. Országos Restaurátor Konferencia

1997

Egy XVII. századi hordozható karosszék restaurálása (Kovács Petronellával) XXII. Országos Restaurátor Konferencia
A Rákóczi-szék restaurálása (Kovács Petronellával). XV. Országos Fa-, Fém- és Textilrestaurátor Konferencia

1998

A XVIII. század elejéről származó bőr lábszárvédő restaurálása. XXIII. Országos Restaurátor Konferencia
A váci Fehérek Templomából előkerült bőrtárgyak készítéstechnikai érdekességei és restaurálásuk. Előadás az „Üzen a XVIII. század”című, a Duna Televízió által készített ismeretterjesztő filmben.

2001

Keleti és nyugati hatások a középkori magyar lábbeliviseletre (Bakayné Perjés Judittal) XXVI. Országos Restaurátor Konferencia
Történeti bőrtárgyak restaurálása. Erdélyi Magyar Restaurátorok 2. Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely

2002

Bőrtárgyak tisztítása. XXVII. Országos Restaurátor Konferencia

2003

XVIII. századi aranyozott bőr miseruha restaurálása. XXVIII. Országos Restaurátor Konferencia

2004

A CURRIC/Leonardo Project eredményeinek ismertetése. Fa-, Fém- és Textilrestaurátor Konferencia, Szolnok (Morgós Andrással)

2007

Zsírozó- és kenőanyagok hatása a bőrök állapotára. Erdélyi Magyar Restaurátorok Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely

2009

A Sárospatak Retel utcai ásatás bőr leleteinek konzerválása és készítés-technikai elemzése. Csont és bőr konferencia, Mezőgazdasági Múzeum

2010

„Ki a kicsit nem becsüli…” azaz milyen készítéstechnikai és történeti ismerteteket szerezhetünk töredékes régészeti bőrleletek vizsgálatából. XXV. Nemzetközi Restaurátor Konferencia, Budapest

2011

A modellkísérletek szerepe a restaurátorképzésben (Orosz Katalinnal). Erdélyi Magyar Restaurátorok Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely

2012

Pergamen és nyersbőr tárgyak jellemző restaurálási problémái (Orosz Katalinnal). 37. Restaurátor Konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum.

Külföldön tartott előadások

1992

Gentle method for cleaning of archaeological leather objects and delicate composite materials. (Poszter) ICOM CC Leather Working Group Interim Meeting, London

1998

Conservation of archaeological footwear. Technological Educational Institution, Athén

2000

Western and eastern influences on Hungarian footwear in the Middle Ages. ICOM CC Leather Working Group Interim Meeting, Vic