bezárás

Orosz Katalin DLA

papírrestaurátor specializáció vezető, az iparművészeti specializációk vezetője
Restaurátor Tanszék

Életrajz

Budapest, 1968

Végzettség és szakképzettség

Papír-bőr tárgyrestaurátor művész, Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1998.

Egyéb tanulmányok:

1988-89 Érettségizett könyvkötő képzés, Misztótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari szakmunkásképző és szakközépiskola
1991-93 Papír és könyvrestaurátor tanfolyam, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ
1992-93 Színdinamika (2 szemeszter posztgraduális képzés) Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar
2003-2006 MKE Doktori Iskola

Külföldi kurzusok:

1993  Paper Conservation Course (2 hónap), Horn/Wien (Austria), ICCROM
2002  Science and Technology of the Environment for Sustainable Protection of Cultural Heritage, (2 hét) London,  University College London
2003  Preventive conservation: From current issues to common strategies, (3 hét) Ottawa (Canada), ICCROM – Canadian Conservation Institute
2012   Decorated paper - its history, techniques and identification, (3 napos workshop) Horn

Munkahelyek

1991-1996 Magyar Országos Levéltár, Állományvédelmi Főosztály, könyvkötő
1996-2003 Magyar Országos Levéltár, Állományvédelmi Főosztály, papír- bőrrestaurátor
2003-2009 Magyar Országos Levéltár, Állományvédelmi Főosztály, papír- bőrrestaurátor főrestaurátor
2009- 2011 Magyar Nemzeti Múzeum – Műtárgyvédelmi Módszertani és Képzési Osztály, papír-bőrrestaurátor, főrestaurátor
2011- Magyar Nemzeti Múzeum - Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ, papír- bőrrestaurátor, főrestaurátor

Tudományos fokozat

DLA képzőművészet, 2009. 06. 25.
Az értekezés címe: XVI-XVII. századi festett papírtárgyak vizsgálata és konzerválásuk lehetőségei
Mestermunka: Oktatási segédanyag a XVI-XVII. századi festett papírtárgyak vizsgálatához

Oktatói tevékenység

2002-2003 OSZK Papír és Könyvrestaurátor tanfolyamon Megelőző állományvédelem, állományvédelmi felmérések (elmélet), könyvrestaurálás (gyakorlat vezetése)
2003-tól OSZK Papír és Könyvrestaurátor tanfolyamon Megelőző állományvédelem, állományvédelmi felmérések, Festett, színezett papírtárgyak vizsgálata (elmélet)
2012-től Műtárgyvédelem és restaurálás elmélet oktatás a Szabadtéri Néprajzi Múzeum által szervezett  "Kiállításrendezés A-tól Z-ig" című tanfolyamon  és a Múzeum vezető képzéseken

Oktatott tárgyak:
2001-től   MKE Iparművészeti restaurátor szakirány: bőrkonzerválás gyakorlat
2009-től  MKE Iparművészeti restaurátor szakirány: Papír specializáció vezetése
Műtárgyvédelmi ismeretek, bőrkonzerválás gyakorlat, papír anyagtan és
készítéstechnika, papírrestaurálás elmélet és gyakorlat

2012-től   MKE Képzőművészeti szakirány: Műtárgyvédelem
Papírrestaurátor diplomamunkák, szakdolgozatok témavezetése

Oktatásban töltött idő: 2001-től folyamatosan

Oktatás idegen nyelven:
2007 június Preventive Conservation: Reducing Risks to Collections nemzetközi tanfolyamon (szervezők: ICCROM, Canadian Conservation Institute) moderátorként gyakorlatok és kerekasztal beszélgetések levezetése, kiscsoportos feladatok irányítása angol nyelven, 120 óra

2011 máj. 25 - június 8. Erasmus Intensive Programme, Documentation of Historical Techniques in Arts and Crafts, Hildesheim, (Germany) (Partner egyetemek: MKE, Helsinki Metropolia University, University of Amsterdam, HAWK University Hildesheim) oktatás angol nyelven 80 óra

2012 máj. 27 - június 9. Erasmus Intensive Programme, Documentation of Historical Techniques in Arts and Crafts, Amsterdam, (The Netherlands) (Partner egyetemek: MKE, Helsinki Metropolia University, University of Amsterdam, HAWK University Hildesheim) oktatás angol nyelven 80 óra

2013 máj. 27 - június 7. Erasmus Intensive Programme, Documentation of Historical Techniques in Arts and Crafts, Budapest-Mohács (Partner egyetemek: MKE, Helsinki Metropolia University, University of Amsterdam, HAWK University Hildesheim) oktatás angol nyelven 80 óra

2013   Book conservation workshop, elméleti és gyakorlati oktatás angol nyelven, 60 óra        Metropolia University, Helsinki

Egyéb szakmai tevékenység

Részvétel a Magyar Országos Levéltár gyűjteményének statisztikai állapotfelmérésében és a MOL Állomnyvédelmi Programjának kidolgozásában 2002-2006

Részvétel a Szépművészeti Múzeum és a luxemburgi Musée National d'Histoire et d'Art „Sigismundus- Rex et imperator” című közös kiállításán restaurátor szakértőként Budapesten és Luxemburgban 2006. március – október

Részvétel a magyar levéltári anyag savtalanításának modellezése, című az NKA által támogatott 2213/121 számu projektben, 2006-2007, (Projektvezető: Albrechtné Kunszeri Gabriella), Szakmai beszámoló megtekinthető: www.mol.gov.hu/szakembereknek/allomanyvedelem

Szakmai és társadalmi szervezeti tagságok

1991- Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztálya
1998-  Magyar Levéltárosok Egyesülete
2011- Kis Áron Játéktársaság
2012 - IADA (International Assosiation of Book and Paper Conservators)
2013 - ICOM (International Council of Museums)

Fontosabb restaurálások

- Vizsolyi Biblia 1590, (német reneszánsz kötését a XVI. század legvégén Hans Cistler készítette Wittenbergben), a Magyar Országos Levéltár tulajdona
- XIII. – XIX. századi papír és pergamen oklevelek, címereslevelek, rányomott vagy függőpecséttel a Magyar Országos Levéltár, az ELTE Könyvtár és Levéltár, valamint az Esztergomi Prímási Levéltár tulajdonában
- Ganz Ábrahám tervrajza, melyet az országház épületére kiírt pályázatra nyújtott be1861-ben, a Magyar Országos Levéltár tulajdona
- Lotz Károly Szent István felajánlja a koronát című freskókartonjának (Magyar Nemzeti Galéria)  restaurálása negyedéves restaurátor hallgatókkal

Előadások

Hazai Előadások

2006

- A levéltári iratanyag kölcsönzése külföldi kiállításra - kockázatok tapasztalatok, Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlése

2008

- Oklevelek és térképek digitalizálása a Magyar Országos Levéltárban, (Dr. Rácz Györggyel) Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlése
- Kockázatbecslés és kockázatkezelés a közgyűjteményekben, Új szemlélet az állományvédelembenXXXIII. Országos Restaurátor Konferencia, Budapest

2009

- Rongypapír alapú festett papírtárgyak vizsgálati protokollja, XXXIV. Országos Restaurátor Konferencia, Budapest

2011

-  Restaurálás mint a gyűjtemények előkészítése  a kiállításhoz, Kiállítási Műtárgyvédelem, Szabadtéri Néprajzi Múzeum MOKK, Kiállításrendezés A-Z-ig tanfolyam

2012

Múzeumi Műtárgyvédelem, Szabadtéri Néprajzi Múzeum MOKK, Múzeumi vezetői ismeretek tanfolyam
Restaurálás mint a gyűjtemények előkészítése  a kiállításhoz, Kiállítási Műtárgyvédelem, Szabadtéri Néprajzi Múzeum MOKK, Kiállításrendezés A-Z-ig tanfolyam,
Restaurátor a kulisszák mögött, Óbudai Múzeum, Macskaköves esték rendezvény

2014

Műtárgyvédelem és raktározás az egyházi gyűjteményekben, Egyházi Múzeumok Egyesülete konferenciája, Szentendre

2015

- Egy erősen töredékes nagy méretű Lotz karton restaurálásának tanulságai,
40. Nemzetközi Restaurátor Konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum,
- Papír a kortárs médiában – műtárgyvédelmi problémák, jellemzők, Media Art Preservation Symposium, Ludwig Múzeum

Külföldi Előadások:

2000

Néprajzi bőrtárgyak tárolása, kiállítása, konzerválása Erdélyi Magyar Restaurátorok I. Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely

2005

A Magyar Országos Levéltár Állományvédelmi Programjának kialakítása egy statisztikai állapotfelmérés eredményeinek felhasználásával, Erdélyi Magyar Restaurátorok VI. Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely

2009

Festett papírtárgyak vizsgálatának lehetőségei, néhány vizsgálat eredményeiből levonható következtetések, Erdélyi Magyar Restaurátorok XI. Továbbképző Konferenciája,, Székelyudvarhely

2011

A modellkísérletek szerepe a restaurátorképzésben (Kissné Bendefy Mártával), Erdélyi Magyar Restaurátor Konferencia, Székelyudvarhely

2012

Object Conservation Training at the Hungarian University of Fine Arts, Department of Conservation, Elhangzott az IIC által szervezett nemzetközi kerekasztal beszélgetésen, London
Múlt és jelen a pergamen restaurálás gyakorlatában. A levéltári és múzeumi pergamenrestaurálás múltja és jelene (Kissné Bendefy Mártával) Erdélyi Magyar Restaurátorok XIII. Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely

2015

- Papír – víz kölcsönhatás, papírtárgyak nedves kezelésének problémái, Erdélyi Magyar Restaurátorok XVI. Továbbképző Konferenciája, Székelyudvarhely