bezárás

Orosz Katalin DLA

papírrestaurátor specializáció vezető, az iparművészeti specializációk vezetője
Restaurátor Tanszék

Kutatás, oktatás

Műtárgyvédelem

 • A műtárgyvédelem fogalma, aktív és passzív műtárgyvédelem
 • A környezeti tényezők és azok hatásai a műtárgyakra
 • A műtárgykörnyezet káros hatásai elleni védekezés módjai
 • A műtárgykörnyezet ellenőrzése (mérőműszerek és azok használata)
 • Klimatizálás és műtárgyvilágítás
 • Raktári műtárgyvédelem (műtárgycsomagolás megfelelő eszközei és anyagai)
 • Gyűjtemények állapotfelmérése, műtárgyvédelmi kockázatelemzés
 • Kiállítási műtárgyvédelem (tárlók, posztamensek, installációk)
 • Műtárgyszállítás módjai, anyagai, veszélyei
 • Esettanulmányok

Anyagtan – papír

 • A papír felépítése, a víz szerepe a papírban
 • A papír alap- és segédanyagai Ázsiában és Európában
 • Az ázsiai és európai kézi papírmerítés eszközei és módja
 • A gépi papírgyártás anyagai, eszközei és folyamata, papíripari szabványok kialakulása
 • A kézi merítésű és gépi gyártású papírok kémiai, fizikai tulajdonságai
 • A papír felületkezelésének és díszítésének anyagai, módjai
 • Különleges papírok készítése és tulajdonságai
 • Író- és nyomtatóanyagok (tinták, színezékek, festékek) összetétele és tulajdonságai
 • A papírtárgyakon alkalmazott ragasztók típusai, tulajdonságai, szerepe
 • Papírtárgyak anyagvizsgálati lehetőségei

Készítéstechnika – papír

 • A papír merítése, enyvezése, felületkezelése
 • Tinták, színezékek, festékek készítése és használata különböző anyagú és kezelésű papírokon
 • Díszpapírok és luxuspapírok készítése és felhasználása
 • Különböző anyagú, vastagságú, felületkezelésű papírok szabása, ragasztása, kasírozása
 • Térbeli papírtárgyak készítése (doboz készítés, eredeti papírtárgyak másolása

Technikatörténet, tárgyismeret

 • A papír előzményei, kialakulása, készítésének története
 • A papír felhasználásának módjai és változása
 • Az írás és nyomtatás története, íráshordozók, íróanyagok
 • Nyomtatási, sokszorosító grafikai és másolási eljárások
 • Jellemző sík és térbeli papírtárgyak

Papírrestaurálás elmélet

 • A múzeumi, könyvtári és levéltári papírrestaurálás etikai elvei és különbségei
 • A cellulóz öregedése, lebomlási folyamatai, a lebomlást segítő környezeti tényezők
 • Fémek szerepe a lebomlási folyamatokban, tinta- és festékmarás
 • Biológiai károsítók és azok hatásai a papírtárgyakon
 • A víz szerepe a papír károsodásában
 • A helytelen tárolás, használat és a nem megfelelő szerkezet miatt bekövetkező károsodások papírtárgyakon
 • A papírtárgyak fertőtlenítésének szükségessége, anyagai, módszerei és veszélyei
 • A papírtárgyak száraz tisztításának célja, szükségessége anyagai, módszerei lehetséges veszélyei
 • A papír oldószeres tisztításának és kémiai stabilizálásának célja, szükségessége, anyagai, módszerei és veszélyei
 • A régi javítások, ragasztók eltávolításának etikai szempontjai, szükségessége, anyagai, módszerei
 • A papírtárgyak fizikai megerősítése (utánenyvezés, javítások, kasírozás, kiegészítés)
 • A térbeli papírtárgyak szerkezetének helyreállítása, illetve megerősítése
 • Térképek, tervrajzok restaurálásának különleges szempontjai
 • Kompozit tárgyak restaurálási problémái
 • A papírtárgyak restaurálásának dokumentálása
 • Tömeges papírkezelések (fertőtlenítés, savtalanítás, semlegesítés) szükségessége, módszerei, anyagai és veszélyei
 • Papírtárgyak megfelelő tárolása, csomagolása, mozgatása és kiállítása
 • Elázott, vizes papírtárgyak mentése (mozgatása, szárítása, fagyasztva szárítás)

Papírrestaurálás gyakorlat

 • Kézi merítésű papírra írott, nyomtatott síkbeli papírtárgyak restaurálása
 • Gépi gyártású papírra írott, nyomtatott síkbeli papírtárgyak restaurálása
 • Egyedi és sokszorosított grafikák restaurálása, konzerválása
 • Mázolt, lakkozott felületű, aranyozott, domborított, stancolt papírtárgyak restaurálása
 • Transzparens papírok restaurálása
 • Statikus térbeli papírtárgyak, rétegelt szerkezetek (dobozok, makettek, papírmasé formák, stb.) restaurálása
 • Mozgatható térbeli papírtárgyak (legyezők, papírszínházak, optikai játékok, stb.) restaurálása
 • Védőeszközök, installációk készítése sík- és térbeli papírtárgyakhoz