bezárás

Orosz Katalin DLA

papírrestaurátor specializáció vezető, az iparművészeti specializációk vezetője
Restaurátor Tanszék

Publikációk

1999

- Katalin Orosz: Ethical and practical problems of the conservation of a patent of nobility. In. IADA Preprint of the 9th IADA Congress Copenhagen, 1999. 245 p.

2001

- Orosz Katalin: Néprajzi bőrtárgyak tárolása, kiállítása, konzerválása. In. ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 1. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Alapítvány, Szerk.: Kovács Petronella.  Székelyudvarhely, 2001. 67-79. pp.

- Orosz Katalin - Albrechtné Kunszeri Gabriella: Állományvédelmi tapasztalatok Hollandiában. In. Levéltári Szemle VI.  Budapest, 2001.  4: 41-49. pp.

2002

- Albrechtné Kunszeri Gabriella - Gerrit de Bruin - Orosz Katalin - Ted A. G. Steemers: A model for damage survey and international co-operation. In. La Conservation Á L'Ére du Numerique Paris, 2002.  161-172. pp.

- Orosz Katalin: Holland statisztikai módszer levéltári gyűjtemények állapotának felmérésére - az első hazai alkalmazás tapasztalatai.  In. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2001. évi vándorgyűlése. Szerk.: Bana József - Breinich Gábor-Káli Csaba. Bp., 2002. 139-150. pp.

- Orosz Katalin: A levéltári dokumentumok károsodása és a megelőzés lehetőségei. In. ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 2. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Alapítvány, Szerk.:  Kovács Petronella.  2002. 54-65. pp.

2004

- Gabriella Albrecht Kunszeri - Gerrit de Bruin - Katalin Orosz - Ted A. G. Steemers: Using the UPAA modules - Damage survey and the effects of the results on the preservation policy of the National Archives of Hungary. Bécs, 2004 
http://www.wien2004.ica.org/imagesUpload/pres_367_ALBRECHT_KUNSZERI_CBTE03.pdf

- Orosz Katalin: Állományvédelmi tervezés és döntéshozatal. In. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2003. évi vándorgyűlése Szerk.: Bilkei Irén. Budapest, 2004. 111-118.  pp.

2006

- Orosz Katalin: A Magyar Országos Levéltár Állományvédelmi Programjának kialakítása egy statisztikai állapotfelmérés eredményeinek felhasználásával. In. ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 5. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, Szerk.: Kovács Petronella, 2006. 102-108. pp.

2007

- Szlabey Dorottya - Orosz Katalin: A levéltári iratanyag kölcsönzése külföldi kiállításra - kockázatok tapasztalatok. In. Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése. Szerk.: Bilkei Irén. Budapest, 2007. 209-215. pp.

2008

- Bak Borbála - Hunyadyné Fabó Beáta - Orosz Katalin - Reisz T. Csaba - Török Enikő:

Kataszteri térképek tömeges digitalizálása. Módszertani

tanulmány. Budapest, 2008. 58 p.

2009

- Orosz Katalin: Az UPAA statisztikai állapotfelmérés módszere, és az elvégzett felmérés eredményei a Magyar Országos Levéltárban 2009
http://www.mol.gov.hu/bal_menusor/szakembereknek/allomanyvedelem/tevekenyseg/megelozes_konzervalas.html

- Orosz Katalin: Kockázatbecslés és kockázatkezelés a közgyűjteményekben 2009
http://www.mol.gov.hu/bal_menusor/szakembereknek/allomanyvedelem/tevekenyseg/megelozes_konzervalas.html

http://www.mol.gov.hu/bal_menusor/szakembereknek/publikaciok.html

- Bak Borbála - Hunyadyné Fabó Beáta - Orosz Katalin - Reisz T. Csaba - Török Enikő: Kataszteri térképek tömeges digitalizálása. Módszertani tanulmány. Budapest, 2008. 58 p.

2010

- Orosz Katalin: Festett papírtárgyak vizsgálatának lehetőségei, néhány vizsgálat eredményeiből levonható következtetések. In. ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 9. Székelyudvarhely, Szerk.: Kovács Petronella.  2010.  51-64. pp.

2012

- Kissné Bendefy Márta - Orosz Katalin: A modellkísérletek szerepe a restaurátorképzésben. In. ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 12. Székelyudvarhely, Szerk.: Kovács Petronella.  2012.  43-51. pp.

2013

Beöthyné Kozocsa Ildikó – Kissné Bendefy Márta – Orosz Katalin – Érdi Marianne: A pergamen és a cserzetlen bőr felépítése, viselkedése, károsodása a műtárgyrestaurálás tükrében. In. ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 13. Székelyudvarhely, Szerk.: Kovács Petronella.  2013. 85-98. pp.

Beöthyné Kozocsa Ildikó - Orosz Katalin - Kissné Bendefy Márta - Érdi Marianne: Pergamenből és cserzetlen bőrből készült tárgyak restaurálásának lehetőségei, a kezelés hatása a műtárgyakra. In. ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 13. Székelyudvarhely, Szerk.: Kovács Petronella.  2013.  99-118. pp.

2015

Érdi Marianne.- Orosz Katalin – Peller tamás – Szlabey Dorottya: VÍzkár könyv- és irattárakban – útmutató a hatékony felkészülésre és mentésre. In: Papíripar 2015. LIX.1., Budapest, 3-23. pp.