bezárás

A Képzőművészet-elmélet Alapszak (BA) diploma-projektjei 2013-ban

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszékén, a Képzőművészet-elmélet Alapszakon (BA) 2013-ban diplomázó hallgatók három diploma-projektjének megnyitóira.

  1. A LIGET30 FÜGGETLEN RE-AKCIÓK – a Liget Galéria 30 éves című kiállítás
    megnyitója: 2013. május 30, 19.00, Olof Palme Ház
  2. A Rejtett víziók című kiállítás
    megnyitója: 2013. május 31, péntek, 19.00, Csepel Művek
  3. Az Under Reconstruction című kiállítás
    megnyitója: 2013. június 13., csütörtök, 18.00, Flórián Műhely (egykori Flórián mozi)

Projektleírások, események, helyszínek és egyéb részletek:

1.

LIGET30

FÜGGETLEN RE-AKCIÓK – a Liget Galéria 30 éves

Megnyitó: 2013. május 30. csütörtök, 19 óra
Helyszín: Olof Palme Ház, 1146, Olof Palme Sétány 1.

A Liget Galéria 2013-ban ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját. Ez az alkalom teremtett lehetőséget a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet alapszak végzős hallgatóinak arra, hogy diplomakiállításukat a hazai kortárs képzőművészeti életben 1983-as létrehozása óta különleges szerepet játszó kiállítóhellyel, a Liget Galériával együttműködve rendezzék meg. A kiállítás kortársi szemszögből reflektál a Galéria múltjára, jelenére és vázolja lehetséges jövőképeit.

Az évforduló mellett a napjainkban tapasztalható kultúrpolitikai változások, a művészeti intézményrendszer sajátos, egyre aggasztóbb átalakulása, az intézményi szerepkörök átértékelődése is relevánssá teszi a harminc éves Liget Galéria non-profit tevékenységéről folytatott intenzív párbeszéd elindítását. Mindeközben a Liget működésére közvetlen vagy közvetett hatást gyakorló, időnként ad hoc jelleggel véghezvitt kultúrpolitikai lépésektől, a támogató és fenntartó szervezetek folyamatos átalakulásától sem tekinthetünk el. A hazai kortárs művészeti élet meghatározó szereplőiről, intézményeiről, azok funkcióiról és az aktuális művészeti diskurzusról való gondolkodás során kiemelten fontosnak tartjuk a Liget Galériát.
Kiállításunk többek között azt a célt szolgálja, hogy a fiatal művészgeneráció számára is láthatóvá tegyük a Liget harminc évét.  Az elmúlt évtizedek során ugyanis számos itthon és nemzetközileg is elismert művész kapott bemutatkozási lehetőséget a Galériában, akiknek későbbi pályafutásához, sikereihez nagyban hozzájárult a “Ligetes” szereplés. E művészek napjainkban is meghatározó résztvevői a hazai kortárs művészeti diskurzusnak.
A Liget Galériát, mint komplex jelenséget kívánjuk tárgyalni, ezért a kiállítás nem korlátozódik egy történeti igényű, narratív, kronológikus ív megrajzolására. A kiállításon bemutatásra kerülő művek a felhívásunkra (http://liget30.wordpress.com/felhivas/) érkezett kortárs reakciók, melyeket a Galéria történetéből válogatott archív anyagokkal kiegészítve mutatunk be. A felhívásban olvasható elsődleges válogatási szempontok a Liget működése szempontjából releváns tematikák: intézményi együttműködések; a fotó médiuma; a nőművészet jelenléte; a galéria terére történő reflektálás; szociális és társadalmi témák (kiemelten az ökopolitika, háború és aktivizmus).

A kiállítást számos, a Városliget közönségét is bevonó társrendezvény (alternatív zenei program gyerekeknek, irodalmi, képzőművészeti és környezettudatosság témájú rendezvények) egészíti ki.

Kiállító művészek:

Czank Ninetta, Barna Orsolya – Fodor Emese – Kristóf Gábor – Pálinkás Bence György, Erhardt Miklós, Family worm, Gosztola Kitti, Gutema Dávid, Hajdu Zsolt, Horváth Tibor, Khoór Lilla, Király András, Kis Varsó, Lilith öröksége, Menesi Attila – Christoph Rauch, Nemes Csaba, Nemes Márton, Palotai Gábor - Peternák Miklós, Schneemeier Andrea, Szentesi Csaba, Szabó Eszter Ágnes - Szira Henrietta, Tranker Kata, Tulisz Hajnalka

Közreműködők: Sugár János, Várnagy Tibor, Zalavári András

A projektet szervező diplomázó hallgatók: Bene Zsófia, Feigl Nóra, Kenéz Réka, Márton Zsófia Eszter, Rechnitzer Zsófia

Témavezetők: Lázár Eszter, tanársegéd; Nagy Edina, tanársegéd
Belsőépítészek: Ács Alíz, Takács Eszter

Helyszín: Olof Palme Ház, 1146, Olof Palme sétány 1.

Megnyitó: 2013. május 30. csütörtök, 19.00 óra
Megnyitja: Beöthy Balázs, képzőművész

A megnyitón fellép Ujj Zsuzsi és a Csajka zenekar

Finisszázs és Katalógus-bemutató: 2013. június 16. vasárnap, 11 óra

Nyitvatartás: május 31 – június 16., hétfő és kedd kivételével mindennap
hétköznap: 16-20 óráig
hétvégén: 14-20 óráig

A hétvégi meghosszabbított nyitvatartás ideje alatt színházi, zenei, különféle környezettudatos, ökológiai tematikájú és gyerekprogramokkal várjuk az érdeklődőket!

Blog: http://liget30.wordpress.com/

Támogatók:
Budapest Bank Budapestért Alapítvány, Magyar Alkotóművészek Közhasznú Nonprofit Kft., Magyar Képzőművészeti Egyetem, Nemzeti Kulturális Alap, Fornetti, Pharma Press Nyomda, Szentkirályi Ásványvíz, Zuglói Önkormányzat

2.

Rejtett víziók

A Rejtett víziók című kiállítás a magyarországi progresszív kultúra lehetőségeit kutatva arra a kérdésre keresi a választ, hogy az elmúlt évek egymást követő, és egymást erősítő gazdasági, társadalmi és kulturális krízisei után miképpen alakíthatjuk ki és építhetjük újjá saját környezetünket. Milyen víziók inspirálhatnak kulturális és világnézeti értelemben a változások elgondolására?

A kiállítás a munka, a közösség és az oktatás fogalmai mentén, az egyes területeken lezajlott kulturális és társadalmi vitákból kiindulva kívánja kialakítani egy válság utáni Magyarország elképzelését. A helyszín a Csepeli Csőgyár Vezérigazgatóságának egykori épülete. A napjainkra rozsdaövezetté vált Csepel Művek területe szimbolikus jelentőségű a magyarországi munkáskultúra és a rendszerváltás utáni társadalmi változások tekintetében, a Rejtett víziókban Csepel mégis csupán politikai és gazdasági kontextusként, és nem a kiállítás vizsgálatának elsődleges tárgyaként jelenik meg.

A kiállítást megelőző fél évben a kurátorok beszélgetések és további programok keretében dolgozták fel a koncepciót érintő kérdéseket. A projektben meghívott előadóként Kürti Emese művészettörténész, Gagyi Ágnes társadalomtudós és Szemerey Samu építész, urbanista vett részt, a Csepel Művek területén pedig Zémann István, a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény munkatársa tartott vezetést.

Kiállító művészek: Albert Ádám, Igor és Ivan Buharov, Csákány István, Faa Balázs, Farkas Roland, Gruppo Tökmag, Ipsics Barbara, Oláh Mátyás, the Randomroutines, Soós Kata, Szemző Zsófia

A projektet szervező diplomázó hallgatók: Dobi Dóra, Kis Judit, Pacsika Márton
Témavezető: Szoboszlai János, adjunktus

A Rejtett víziók című projekt a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszékének Képzőművészet-elmélet Alapszakának (BA) egyik diploma-kiállításaként jön létre.

A kiállítás a Placcc Fesztivál kísérőprogramja.

Megnyitó: 2013. május 31., 19.00

A kiállítást megnyitja: Nagy Gergely

Zene: Kristóf Marci és Joseph Foss

Megtekinthető: 2013. június 22-ig

Nyitva tartás:
A Placcc Fesztivál ideje alatt (május 31- június 4.): szombat és vasárnap 15.00-22.00, hétfő és kedd 17.00-22.00,
június 5-től vasárnap és hétfő kivételével minden nap 16.00-20.00 között.

A kiállítás helyszíne HÉV-vel megközelíthető, a Boráros térről a 3. megálló (Szent Imre tér). A Csepel Művek bejárata a megállótól pár lépesre (jobbra).

Fotó: Őry Dániel
Grafika: Nosek Mimma

Főtámogató: Budasteel Kft.

További támogatók: C3 - Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, In-Management Kft, Monarchia Borkereskedelmi Kft, Pernod Ricard Hungary Kft, Placcc Fesztivál

https://www.youtube.com/watch?v=__MmCMiCfeA

3.

Under Reconstruction

Újlak 1989-1995

Az Under Reconstruction kiállítás az 1989 és 1995 közt működött Újlak Csoporttal foglalkozik. Kiindulópontul az a felvetés szolgált, hogy a kiállítás médiumán keresztül vajon megközelíthető-e a rendszerváltást követő évek egyik meghatározó művészeti csoportjának tevékenysége. Hogyan válik hozzáférhetővé egy húsz évvel ezelőtti művészeti gyakorlat, különösen, ha ennek alapjait az efemer műfajok, a kibomló folyamatok és a csoportdinamika jelentették?

A technikai médiumok iránt fogékony, a szerzőiség kérdését újradefiniáló, csoportos formában alkotó Újlak Csoport a hazai installációművészet egyik legkorábbi képviselője. Tevékenységükhöz, mely a közös kísérletezésen, az egymás munkáira való reflektáláson és nagyvonalú térkezelésen alapult, szokatlan helyszíneket kerestek. A Hungária Fürdő, az Újlaki mozi, vagy a Tűzoltó utca 72-ben állt egykori gyárépület terei szolgáltatták a megfelelő terepet ötleteik szabad megvalósításához.

Az időbeli átjárás nehézségei a témával foglalkozó kurátort újfajta megközelítésekre sarkallják. A kiállítás a Csoport egykori működési stratégiáját megidézve az eredeti funkciójától megvált Flórián mozi terében valósul meg. A specifikus helyszín lehetőséget teremt egy az egész teret átszövő narratív hanginstalláció és kiállításdesign kibontására az Újlak munkamódszeréhez hasonlóan alkotó fiatal csoportok bevonásával.

Nem egy merev, végérvényes képet szeretnénk közvetíteni, hanem azt a rendkívül dinamikus szellemiséget, amely az Újlak sajátja volt. Egy statikus kiállítási struktúra helyett egy három napba sűrűsödő, eseménycentrikus programsorozat kialakítására törekszünk. Emellett a Csoporttal kapcsolatos kutatás és dokumentáció a kiállításon túl egy több elemből álló kommunikációs platform révén (Újlak-zine – honlap – városi „hangzó” emléktáblák) válik láthatóvá és hallhatóvá. Az Under Reconstruction összességében mint egyfajta efemer emlékmű funkcionál, mely folyamatosan változó tartalmakkal teremt lehetőséget az Újlak Csoport bemutatására. Projektünk másik kulcsfogalma a rekonstrukció: az ilyen jellegű megközelítések, kiállítási stratégiák újragondolásával kíséreljük meg áthidalni az idő- és térbeli távolságot, mely a kiállítótérben megjelenő anyagokat elválasztja az egykori műalkotásoktól.

Az Under Reconstruction a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet alapszakos hallgatóinak diplomaprojektje.

A projektet szervező diplomázó hallgatók: Hegedűs Gábor, Juhász Anna, Lukács Viola, Mucsi Emese, Salamon Júlia, Szalipszki Judit

Témavezető: Mélyi József, tanársegéd

A projekt megvalósításában közreműködtek: Besorolás Alatt – Kaos Camping, Harsányi Réka, Victor Maria Lima, Studio Nomad

Grafika: Sipos Balázs

Megnyitó: 2013. június 13. (csütörtök) 19.00

Helyszín: Flórián Műhely (egykori Flórián mozi – 1033 Budapest, Flórián tér 3.)

A kiállítás megtekinthető 2013. június 13 – június 16. 16.00-22.00 között.

A külső helyszíneken elhelyezett „hangzó” emléktáblák az alábbi címeken érhetők el: egykori Hungária fürdő (ma: Continental Hotel Budapest) – 1074 Budapest, Dohány utca 42-44; egykori Újlaki mozi – 1037 Budapest, Bécsi út 37; volt tésztagyár – 1094 Budapest, Tűzoltó utca 72.

PROGRAMOK:

Besorolás Alatt – Kaos Camping – performansz-koncert

Időpont: 2013. június 13. (csütörtök) 20.00

Kiállítás mint rekonstrukciós gyakorlat – kerekasztal-beszélgetés

Időpont: 2012. június 14. (péntek) 17.00

Újlak – szubjektív archívum-bővítés – emlékmegosztó est

Időpont: 2013. június 15. (szombat) 18.00

Június 14-én (péntek) 16.00-tól, és június 15-én (szombat) 17.00-tól tárlatvezetéssel várjuk az érdeklődőket.

További részletekkel kapcsolatban kérjük, tájékozódjon a projekt folyamatos bővülő honlapján (elérhető: 2013. június 1-től).

További információ: www.c3.hu/ujlak

Kapcsolat:

Támogatók: Irokéz Gyűjtemény, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Esemény

MEGHÍVÓ doktori komplex vizsgára: Arláth Krisztina képzőművész

A komplex vizsga időpontja: 2022. május 17. kedd, 15h30 Helyszín: Fészek Művészklub (1073 Budapest, Kertész u. 36.)

2022. május 17.

MEGHÍVÓ doktori komplex vizsgára: Kovács András Gyula képzőművész

A komplex vizsga időpontja: 2022. május 17. kedd, 14h00 Helyszín: Fészek Művészklub (1073 Budapest, Kertész u. 36.)

2022. május 17.

MEGHÍVÓ doktori komplex vizsgára: Erdős Zsófia képzőművész

A komplex vizsga időpontja: 2022. május 17. kedd, 11h30 Helyszín: Fészek Művészklub (1073 Budapest, Kertész u. 36.)

2022. május 17.

MEGHÍVÓ doktori komplex vizsgára: Ulbert Ádám képzőművész

A komplex vizsga időpontja: 2022. május 17. kedd, 10h00 Helyszín:MKE Doktori Iskola, Fészek Művészklub (1073 Budapest, Kertész u. 36.)

2022. május 17.